Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli

Dokument aktualny

01.01.2021

Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Nauczyciel zatrudniony w normalnych warunkach przez cały rok szkolny 2020/2021 w pełnym wymiarze zajęć uprawniony jest do świadczenia urlopowego w wysokości 1.550,26 zł.


Podstawa prawna: 
  • art. 53 ust. 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
świadczenie urlopowe

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel