Kwestionariusz osobowy kandydata (wzór pomocniczy MRPiPS, od 4 maja 2019 r.)

Zobacz wzór »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (wzór pomocniczy MRPiPS, od 4 maja 2019 r.)

Zobacz wzór »

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (wzór pomocniczy MRPiPS, od 4 maja 2019 r.)

Zobacz wzór »

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wzór pomocniczy MRPiPS, od 4 maja 2019 r.)

Zobacz wzór »

Kwestionariusz osobowy dla pracownika (wzór pomocniczy MRPiPS, od 4 maja 2019 r.)

Zobacz wzór »

Rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia (wzór pomocniczy MRPiPS, od 4 maja 2019 r.)

Zobacz wzór »

Umowa o pracę (wzór pomocniczy MRPiPS, od 4 maja 2019 r.)

Zobacz wzór »

PIT-11 (24) - aktualny wzór do rozliczeń

PIT-11 (24) - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Zobacz wzór »

Wniosek krewnych pracownika/byłego pracownika o wydanie kopii części dokumentacji pracowniczej

Zobacz wzór »

ZUS OSW

Oświadczenie z zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Zobacz wzór »

ZUS RCA – cz. II

Imienny raport dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejsza skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. Zobacz wzór »

PIT-8AR (7)

PIT-8AR (7) - Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zobacz wzór »

Informacja o zmianie postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji i zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania przekazywana pracownikom

Zobacz wzór »

Zawiadomienie o możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej i zniszczeniu dokumentacji w przypadku jej nieodebrania przekazywana byłym pracownikom

Zobacz wzór »

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości jej odbioru oraz zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania, wydawana wraz ze świadectwem pracy

Zobacz wzór »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel