Wyższe składki ZUS przedsiębiorców

Od stycznia 2014 r. wzrasta wysokość składek ubezpieczeniowych opłacanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wyniesie w 2014 r. 2.247,60 zł.

Kwota podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi 60 proc. (podanej w obwieszczeniu MPiPS z 13 grudnia 2013 r.; M.P z 2013 r., poz. 1028), kwoty prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (3.746 zł).

Od podanej podstawy wymiaru składki opłacają również:

  1. twórcy i artyści;

  2. osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu:

  • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub

  • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

  1. wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

  2. osoby współpracujące z prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą;

  3. osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w 2014 r.

Ubezpieczenia społeczne

Składki na ZUS - styczeń - grudzień 2014 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.247,60 zł

emerytalne:

438,73 zł

rentowe:

179,81 zł

chorobowe:

55,07 zł

wypadkowe*:

43,38 zł** (1,93%)

Fundusz Pracy

55,07 zł

Uwaga! Powyższa tabela nie zawiera składki zdrowotnej, gdyż jej wartość będzie znana w drugiej połowie stycznia.

*Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Obecnie wynosi ona od 0,67% do 3,86%.

**Składka na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2012 r., dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych wynosi 1,93%.

Podstawa prawna: 
  •    art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1442),

  • obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2013 r. poz. 1028).

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright © 2007-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel