Wysokość kwot wolnych od potrąceń

01.01.2020

Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej.

W poniższych tabelach zostały umieszczone kwoty wolne od poszczególnych potrąceń w 2020 roku z uwzględnieniem różnych wskaźników podatkowych (wysokość kosztów uzyskania przychodów, prawo do ulgi podatkowej bądź jej brak).

Sprawdź również:
Kwoty podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń na nieosiągającego dochodów członka rodziny >>


I. Pracownik nieobjęty PPK (pełen etat, 17% stawka podatkowa)

Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy


(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Rok obowiązywania kwoty wolnej

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

2020

1.920,62 zł

1.876,62 zł

1.928,62 zł

1.884,62 zł

 

Potrącanie kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Rok obowiązywania kwoty wolnej

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

2020

1.728,56 zł

1.688,96 zł

1.735,76 zł

1.696,16 zł

 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Rok obowiązywania kwoty wolnej

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

2020

1.440,47 zł

1.407,47 zł

1.446,47 zł

1.413,47 zł

 

Potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

 
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Rok obowiązywania kwoty wolnej

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

2020

1.536,50 zł

1.501,30 zł

1.542,90 zł

1.507,70 zł

 

II. Pracownik objęty PPK

Kwoty wolne od potrąceń przymusowych w 2020 r. (pełen etat, 17% stawka podatkowa)

 

Rodzaj potrącanej

należności

Podstawowe KUP

PIT-2

bez PIT-2

Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych

1.861,62 zł

1.817,62 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

1.396,22 zł

(1 861,62 zł × 75%)

1.363,22 zł

(1 817,62 zł × 75%)

Kary pieniężne z art.108 kp

1.675,46 zł

(1.861,62 zł × 90%)

1 .635,86 zł

(1.817,62 zł × 90%)

 

Podwyższone KUP

Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych

1.870,62 zł

1.826,62 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

1.402,97 zł

(1 870,62 zł × 75%)

1.369,97 zł

(1 826,62 zł × 75%)

Kary pieniężne z art.108 kp

1.683,56 zł

(1.870,62 zł × 90%)

1.643,96 zł

(1.826,62 zł × 90%)

 

Kwoty wolne od potrąceń dobrowolnych w 2020 r. (z PPK, pełen etat)

 

Rodzaj potrącanej należności

Podstawowe KUP

PIT-2

Bez PIT-2

Należności na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

1.489,30 zł

(1.861,62 zł × 80%)

1.454,10 zł

(1.817,62 zł × 80%)

 

Podwyższone KUP

Należności na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

1.496,50 zł

(1.870,62 zł × 80%)

1.461,30 zł

(1.826,62 zł × 80%)

 

Podstawowe KUP

Należności na rzecz pracodawcy

1.861,62 zł

 

1.817,62 zł

 

 

Podwyższone KUP

Należności na rzecz pracodawcy

1.870,62 zł

 

1.826,62 zł

 

 

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel