Płace 2020: O ile wzrosną minimalne wynagrodzenia?

Płace 2020: O ile wzrosną minimalne wynagrodzenia?

02.08.2019

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie brutto zwiększy się do 2.450 zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa do 16 zł. Tak wynika projektowanego przez rząd rozporządzenia w sprawie płacy minimalnej w 2020 roku.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

Wynagrodzenie minimalne – jak jest ustalane

Wysokość wynagrodzenia minimalnego co roku podlega negocjacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jeżeli jednak RDS nie uzgodni w ciągu 30 dni kwot wynagrodzenia minimalnego na kolejny rok, ich ustalenia w terminie do 15 września dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

W związku z tym, że w tym roku RDS nie uzyskała porozumienia co do przyszłorocznych wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, ich wysokość zostanie ustalona przez rząd.

O ile wzrośnie minimum?

W projekcie rozporządzenia rząd zaproponował:

  • ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2.450 zł (wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 8,9%) oraz

  • wzrost minimalnej stawki godzinowej do wysokości 16 zł.

Określona w projekcie rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. odpowiadają wysokości stawek zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Przeczytaj również:

Dodatek stażowy będzie wyłączony z płacy minimalnej

Rok 2019 ma być ostatnim, kiedy dodatek stażowy będzie wliczany do wynagrodzenia minimalnego – przewiduje przyjęty przez rząd projekt zmian w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Źródło: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Leszek Skupski

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel