Zwolnienie z PIT pracy na statkach – co nowego od 1 stycznia 2020 r.?

Zwolnienie z PIT pracy na statkach – co nowego od 1 stycznia 2020 r.?

Leszek Skupski

17.09.2019

Od 1 stycznia 2020 r. ulegnie poszerzeniu zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich. Ponadto w odmienny sposób ustalany będzie minimalny okres pracy na statkach morskich, warunkujący prawo do nabycia zwolnienia w PIT. Poznaj szczegóły zmian.


Zwolnienie z PIT – poszerzone

Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o PIT zakłada, że wolne od podatku będą dochody uzyskiwane z tytułu pracy nie tylko na statkach podnoszących polską banderę, ale też na statkach podnoszących banderę innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres pracy na statku

Nowe przepisy zmienią także minimalny okres pracy na statkach morskich, warunkujący prawo do nabycia zwolnienia (poprzez zastąpienie terminu „przez okres przekraczający 183 dni” sformułowaniem „przez okres co najmniej 183 dni”, co oznacza że zwolnienie przysługiwać będzie marynarzom pod warunkiem przepracowania na morzu przynajmniej połowy roku kalendarzowego, czyli co najmniej 183 dni).

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. Zwolnienie będzie stosowane do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wyda pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym i ma obowiązywać

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Autorem odpowiedzi jest: 

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Autor licznych artykułów z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy i rozliczeń z ZUS. Od 2008 r. redaktor publikacji kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel