Młodzi pracownicy z zerowym PIT, lecz nadal ze składkami

Młodzi pracownicy z zerowym PIT, lecz nadal ze składkami

27.06.2019

Pracownicy do 26. roku zwolnieni zostaną z PIT – wynika z zaakceptowanego przez rząd projektu zmian podatkowych. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. i szacuje się, że skorzysta z niej ponad 2 mln młodych osób.

Od 1 sierpnia likwidacja 18% PIT dla młodych

Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 85.528 zł (odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej).

W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35.636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Nadwyżka przychodów ponad limit 85.528 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

W tym roku możliwe oświadczenie podatnika

W 2019 r. płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia 2019 r.) – jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Chodzi o zminimalizowanie zmian w systemach księgowo-płacowych płatników. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia – zwrot podatku z tytułu zwolnienia otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Oświadczenie to nie będzie wymagane do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. – od tego roku z pensji nie będzie pobierana zaliczka.

Składki pozostają

Niezależnie od zwolnienia od podatku części przychodów na podstawie ustawy PIT – przychody te będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, w zakresie w jakim stanowią ją obecnie.

Projekt zmian realizuje bowiem zapowiedź dotyczącą likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia, a nie likwidacji obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że ulga w PIT nie zwolni z zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ.

Źródło: premier.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych – przyjęty przez RM 25 czerwca 2019 r.

Opracował:
Leszek Skupski

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel