Zmiana czasu z letniego na zimowy a czas pracowników na dyżurach medycznych

Zmiana czasu z letniego na zimowy a czas pracowników na dyżurach medycznych

Paulina Kutrzebka

13.02.2016

Skutkiem zmiany czasu z letniego na zimowy może być dodatkowa godzina pracy. Sytuacja ta co roku nasuwa wiele wątpliwości w zakresie rozliczania czasu dyżurów medycznych, przypadających na noc zmiany czasu pracy.

Czas pełnienia dyżuru, wskazanego w art. 95 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wliczany jest do czasu pracy i nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Ponadto na podstawie art. 95 ust. 4 zdanie drugie ustawy w sposób jednoznaczny wykluczono stosowanie do dyżuru medycznego przepisów kodeksu pracy dotyczących godzin nadliczbowych i rekompensat dla pracownika w zamian ich wypracowania.

Powstała wskutek zmiany czasu godzina, nie jest wprost wskazana przez przepisy kształtujące tę formę korekty czasu urzędowego na obszarze Polski (ustawa z 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 144 ze zm. oraz akty wykonawcze do powyższej ustawy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012-2016, Dz.U. z 2012 r. poz. 33).

Powstałą godzinę w ramach dyżuru medycznego należy zakwalifikować jako godzinę nadliczbową, gdyż dochodzi do przekroczenia ustawowych norm czasy pracy.

Wobec dyspozycji zawartej w art. 80 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę, zaś powstała dodatkowa godzina winna być odpłatna.

W przedmiotowej sytuacji zmiana czasu pracy następuje w porze nocnej. Zatem za powstała za powstałą w ten sposób dodatkową godzinę pracownikowi przysługuje dodatek w 100% bądź też możliwość odebrania sobie powyższej godziny w ramach czasu wolnego.

Autorem odpowiedzi jest: 

Paulina Kutrzebka

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel