Kierowca czekający na granicy – czas pracy czy dyżur

Kierowca czekający na granicy – czas pracy czy dyżur

Łukasz Prasołek

07.12.2015

Zakwalifikowanie czasu spędzonego przez kierowcę czekającego na granicy jest trudne, ponieważ przepisy w tym zakresie są niejasne. Odmienne stanowiska w tym zakresie przedstawiają również sami eksperci. Naszym zdaniem najbardziej prawidłowe wydaje się zaliczenie całego tego okresu do czasu pracy kierowcy.

Kierowca czekający na granicy - przepisy

Zgodnie z przepisami, czas oczekiwania na przejściach granicznych jest okresem pozostawania kierowcy w gotowości. Okres ten jest więc zaliczany częściowo do czasu pracy, a częściowo do czasu dyżuru. Podziału należy dokonać na podstawie obowiązującego kierowcę rozkładu czasu pracy, przyjmując, że okresy dyspozycji pokrywające się z rozkładem czasu pracy są zaliczane do czasu pracy, a te, które wykraczają poza rozkład czasu pracy, do dyżuru.

Kierowca stojąc na przejściu granicznym musi jednak cały czas pozostawać na stanowisku pracy (za kierownicą) ze względu na stałe podjeżdżanie o kilka lub kilkadziesiąt metrów. Nie może w tym czasie opuścić stanowiska pracy, ponieważ mógłby zablokować ruch innych pojazdów lub stracić kolejkę, co przedłużyłoby znacznie okres dalszego oczekiwania.

Kierowca czekający na granicy – opinie ekspertów

Powyższe regulacje budzą duże wątpliwości wśród ekspertów, którzy przyjęli w tym zakresie kilka rozwiązań. Zgodnie z nimi, okres oczekiwania na granicy powinien być:

  • w całości zaliczany do czasu pracy, gdyż ma więcej wspólnego z oczekiwaniem na załadunek czy rozładunek, którego czas nie jest z góry znany, niż z gotowością,
  • zaliczony do dyżuru kierowcy,
  • potraktowany jako czas przestoju i w zakresie, w jakim kierowca nie wypracował w danym dniu normy czasu pracy, należy go wliczyć do czasu pracy, a w pozostałym zakresie do czasu dyżuru.

Naszym zdaniem, cały taki czas powinien zostać potraktowany jako czas pracy.

Podstawą uzasadniającą takie stanowisko jest fakt, że kierowca wykonuje ciągle czynności związane z przewozem i pozostaje na stanowisku pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Łukasz Prasołek

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel