Czas pracy pracowników samorządowych a zarzut niegospodarności

Czas pracy pracowników samorządowych a zarzut niegospodarności

Joanna Suchanowska

22.06.2015

Pracodawcy planując i rozliczając czas pracy pracowników samorządowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy. Jednakże ocena poprawności planowania, a następnie rozliczania czasu pracy pracowników może być dokonywana z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych.

Pracodawcy samorządowi mają obowiązek przestrzegać zarówno przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy, jak też przepisy ustawy o finansach publicznych. Dlatego też, w tym przypadku, nie można stwierdzić, która z ustaw (Kodeks pracy czy ustawa o finansach publicznych) jest ustawą szczególną.

Pomiędzy tymi ustawami nie zachodzi bowiem kolizja pozioma, gdyż obie te ustawy są aktami prawnymi tego samego rzędu, do przestrzegania których pracodawcy samorządowi są zobowiązani w jednakowym zakresie.

Pracodawca powinien zapewnić pełne wykorzystanie czasu pracy

Planując i rozliczając czas pracy pracowników samorządowych pracodawca może korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, jakie przewiduje Kodeks pracy - pamiętając jednak, aby jego działanie nie powodowało niepotrzebnego obciążenia finansowego jednostki, którą zarządza.

Pracodawca samorządowy powinien w szczególności pamiętać o jednym z podstawowych obowiązków, jakim jest planowanie czasu pracy pracowników w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.

Czas pracy pracowników samorządowych – zarzut niegospodarności

Przez „niegospodarność” w rozumieniu potocznym rozumie się „nieumiejętność dobrego zarządzania czymś, nieoszczędne, mechaniczne gospodarowanie”. W systemie polskich finansów publicznych z niegospodarnością stwierdzoną w określonej jednostce sektora finansów publicznych wiążą się konsekwencje prawne, wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz z prawa karnego.

Z tego punktu widzenia organizowanie pracy pracownikom samorządowym w taki sposób, że w jednym miesiącu pracownicy przekraczają obowiązującą ich normę czasu pracy, a w kolejnym jej nie wypracowują, otrzymując wynagrodzenie przestojowe, może być uznane za przejaw niegospodarności z uwagi na planowanie czasu pracy pracowników w sposób niewykorzystujący w pełni ich czasu pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel