Kwoty podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń na nieosiągającego dochodów członka rodziny

16.05.2020

Obowiązujące w 2020 r. kwoty podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń przypadające na jednego nieosiągającego dochodów członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu:

Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy

 

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

137,94

125,35

140,07

128,88

1/3

176,74

163,39

178,86

165,64

1/2

250,7

239,95

254,2

241,95

3/4

365,55

354,55

367,55

356,55

cały etat

480,16

469,16

482,16

471,16

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

137,94

127,6

140,07

129,13

1/3

176,74

170,14

178,86

170,14

1/2

255,2

255,2

256,45

255,2

3/4

382,8

382,8

382,8

382,8

cały etat

510,41

510,41

510,41

510,41

 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

124,15

112,82

126,06

115,99

1/3

159,07

147,05

160,98

149,07

1/2

225,63

215,96

228,78

217,76

3/4

329

319,1

330,8

320,9

cały etat

432,14

422,24

433,94

424,04

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

124,15

114,84

126,06

116,22

1/3

159,07

153,12

160,98

153,12

1/2

229,68

229,68

230,8

229,68

3/4

344,52

344,52

344,52

344,52

cały etat

459,37

459,37

459,37

459,37

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

103,46

94,01

105,05

96,66

1/3

132,55

122,54

134,15

124,23

1/2

188,03

179,97

190,65

181,47

3/4

274,17

265,92

275,67

267,42

cały etat

360,12

351,87

361,62

353,37

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

103,46

95,7

105,05

96,85

1/3

132,55

127,6

134,15

127,6

1/2

191,4

191,4

192,34

191,4

3/4

287,1

287,1

287,1

287,1

cały etat

382,81

382,81

382,81

382,81

Potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

 

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

110,36

100,28

112,06

103,1

1/3

141,39

130,71

143,09

132,51

1/2

200,56

191,96

203,36

193,56

3/4

292,44

283,64

294,04

285,24

cały etat

384,13

375,33

385,73

376,93

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

110,36

102,08

112,06

103,3

1/3

141,39

136,11

143,09

136,11

1/2

204,16

204,16

205,16

204,16

3/4

306,24

306,24

306,24

306,24

cały etat

408,33

408,33

408,33

408,33

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel