Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych kadrowych zgodnie z RODO

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych kadrowych zgodnie z RODO

19.02.2018

W maju 2018 r. zacznie obowiązywać nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Wprowadzane jego przepisami zmiany są bardzo szerokie. Pracodawcy – jako administratorzy danych osobowych – powinni się do nich dokładnie przygotować.

Program szkolenia online:

1. Czy i co zmieni RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w przepisach mających zapewnić ochronę praw i wolności w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z zatrudnieniem, do celów rekrutacji, wykonania umowy o pracę

2. Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące zakresu przetwarzanych danych, zgody, jako dopuszczalnej przesłanki na przetwarzanie niektórych, dodatkowych danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, stosowania szczególnego nadzoru nad miejscem pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci monitoringu wizyjnego

3. Jak rozumieć przetwarzanie danych wyłącznie na polecenie i z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego.

4. Czy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadal będą konieczne i w jakiej formie

5. Jakie jednostki będą zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych i dlaczego główna kadrowa nie może pełnić takiej funkcji

6. Wzrost odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów ochrony danych

 

Prowadzący: Piotr Glen

 

Kliknij, aby rozpocząć:


Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel