ZUS wysłał zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

ZUS wysłał zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
Dokument aktualny

Redakcja Portalu

31.03.2021

ZUS ustalił  stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla blisko 155 tys. płatników składek. Wskazaną w zawiadomieniu stopę procentową składki płatnicy będą stosować w roku składkowym, który zacznie się 1 kwietnia 2021 r. 

ZUS wysłał zawiadomienia do płatników składek, którzy przekazali  informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalendarzowe, tj. za rok 2018, 2019 i 2020. 

Płatnicy, którzy nie złożyli informacji ZUS IWA za wymienione 3 lata (nawet jeśli złożyli ją za rok 2020), muszą samodzielnie ustalić obowiązującą ich w nowym roku składkowym  (od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.) stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Płatnicy składek, którzy mają obowiązek samodzielnego ustalania wysokości stopy procentowej tej składki i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2021 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, ustaloną od 1 kwietnia 2021 r. dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaj działalności według PKD.

W przypadku płatników składek, którzy:

  • zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
  • nie podlegają wpisowi do rejestru REGON,

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. nie zmienia się i wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności).

W stosunku do obowiązujących regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki przewidziano dla 40 grup działalności. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 8 grup, natomiast w przypadku 16 grup efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Źródło:

www.zus.pl

Autorem odpowiedzi jest: 

Redakcja portalu

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel