Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne rolników

Dokument aktualny

01.01.2021

 

 

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników

w I kwartale 2021 r.

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

Wysokość składki na ubezpieczenie (w zł)

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki

łącznie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięczna

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

od jednego ubezpieczonego kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

97,00

0,00

97,00

291,00

42,00

126,00

417,00

powyżej 50 ha

do 100 ha

97,00

117,00

214,00

642,00

42,00

126,00

768,00

powyżej 100 ha

do 150 ha

97,00

233,00

330,00

990,00

42,00

126,00

1 116,00

powyżej 150 ha

do 300 ha

97,00

350,00

447,00

1 341,00

42,00

126,00

1 467,00

powyżej 300 ha

97,00

467,00

564,00

1 692,00

42,00

126,00

1 818,00

Domownik rolnika (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

97,00

0,00

97,00

291,00

42,00

126,00

417,00

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

do 50 ha

194,00

0,00

194,00

582,00

42,00

126,00

708,00

powyżej 50 ha

do 100 ha

194,00

117,00

311,00

933,00

42,00

126,00

1 059,00

powyżej 100 ha

do 150 ha

194,00

233,00

427,00

1 281,00

42,00

126,00

1 407,00

powyżej 150 ha

do 300 ha

194,00

350,00

544,00

1 632,00

42,00

126,00

1 758,00

powyżej 300 ha

194,00

467,00

661,00

1 983,00

42,00

126,00

2 109,00

Domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą

(w każdej kategorii obszarowej)

194,00

0,00

194,00

582,00

42,00

126,00

708,00

 

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel