Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne rolników

Dokument aktualny

01.04.2021

 

 

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników za II kw. 2021 r.  [w zł]

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa rolnego

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie

Składka łącznie od jednego ubezpieczonego
KWARTALNIE

składka podstawowa miesięczna

składka dodatkowa miesięczna

razem składka miesięczna
(2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

składka kwartalna

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.:     

 

 

 

 

 

 

 

 do 50 ha                                                                                                            

101,00

0,00

101,00

303,00

42,00

126,00

429,00

powyżej 50 do 100 ha

101,00

122,00

223,00

669,00

42,00

126,00

795,00

 powyżej 100 do 150 ha

101,00

243,00

344,00

1 032,00

42,00

126,00

1 158,00

powyżej 150 do 300 ha

101,00

365,00

466,00

1 398,00

42,00

126,00

1 524,00

powyżej 300 ha

101,00

487,00

588,00

1 764,00

42,00

126,00

1 890,00

II. Domownik rolnika
(w każdej kategorii obszarowej)

101,00

0,00

101,00

303,00

42,00

126,00

429,00

III. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolne o pow. w ha przelicz.:

 

 

 

 

 

 

 

do 50 ha

202,00

0,00

202,00

606,00

42,00

126,00

732,00

powyżej 50 do 100 ha

202,00

122,00

324,00

972,00

42,00

126,00

1 098,00

 powyżej 100 do 150 ha

202,00

243,00

445,00

1 335,00

42,00

126,00

1 461,00

powyżej 150 do 300 ha

202,00

365,00

567,00

1 701,00

42,00

126,00

1 827,00

powyżej 300 ha

202,00

487,00

689,00

2 067,00

42,00

126,00

2 193,00

IV. Domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą  (w każdej kategorii obszarowej)

202,00

0,00

202,00

606,00

42,00

126,00

732,00Podstawa prawna: 
    • ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 266 ze zm.).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel