Ogłoszono program rekompensat dla organizatorów odwołanych wydarzeń kulturalnych

Ogłoszono program rekompensat dla organizatorów odwołanych wydarzeń kulturalnych
Dokument aktualny

Redakcja Portalu

06.08.2020

400 mln zł otrzymają samorządowe instytucje kultury, NGO-sy i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Ma to umożliwić powoływany Fundusz Wsparcia Kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych z powodu epidemii przychodów w okresie od 12 marca do 30 grudnia 2020 r.

O wsparcie będą mogły się ubiegać podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca w okresie od 12 marca do 30 grudnia 2020:

 • samorządowe instytucje kultury w wymiarze do 40% utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej, zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019,
 • przedsiębiorcy (w tym firmy zajmujące się organizacją koncertów) i NGO-sy do 50% przychodów utraconych ze sprzedaży biletów zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019.

Mechanizm przyznawania środków oparto o raporty finansowe Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące poprzednich lat. Wypłata środków będzie koordynowana przez urzędy wojewódzkie. Wsparciem merytorycznym zajmie się specjalnie powołana Komisja ds. Funduszu Wsparcia Kultury. Fundusz zostanie uruchomiony poprzez nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została opracowana przy współpracy Instytutu Muzyki i Tańca oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Dotychczasowe wsparcie dla ludzi kultury w czasie epidemii:

 1. Wielomilionowa pomoc dla przedsiębiorstw z branży kultury, NGO-sów, osób samozatrudnionych i na umowach cywilno-prawnych w ramach Tarczy Antykryzysowej: dotacje, dopłaty do utrzymania miejsc pracy, postojowe (3x2 tys. zł), trzymiesięczne zwolnienie ze składek ZUS, pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (do kwoty 5 tys. zł), wakacje kredytowe, zwolnienia z podatków lokalnych itp.
 2. Utworzenie specjalnego programu „Kultura w sieci” z budżetem 80 mln zł.
 3. Pomoc socjalna MKiDN – budżet 16 mln zł. Przyznanych już ponad 6 tys. zapomóg.
 4. Zwiększenie środków (o 55 mln zł, do 390 mln zł) i zmiany w regulaminach Programów Ministra dostosowujące procedury rozliczania projektów do obecnej sytuacji.
 5. Zwiększenie puli stypendiów Ministra z 1,5 do ­­­ 6,5 mln zł. Przyznanych blisko 350 stypendiów.
 6. Gwarancje kredytowe dla sektora kreatywnego w BGK na kwotę 500 mln zł.
 7. Specjalne wsparcie dla branży filmowej w 1. i 3. Tarczy Antykryzysowej.
 8. Wystąpienie do UE o zerową stawkę VAT na książki drukowane.
 9. Kontynuacja prac nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego.
 10. Program NCK „Kultura-Interwencje”z budżetem 10 mln zł.
 11. Przygotowywanie nowelizacji budżetu w celu zrekompensowania instytucjom kultury prowadzonym i współprowadzonym przez MKiDN strat związanych z ograniczeniami w ich działalności.
 12. Wprowadzenie voucherów, na które mogą być wymieniane zobowiązania instytucji kultury, które nie mogą być obecnie dotrzymane, np. niewykorzystane bilety na wydarzenia kulturalne.
 13. Umożliwienie dyrektorom instytucji kultury wypłacania dodatkowego wynagrodzenia dla artystów za pracę „zastępczą” realizowaną poza siedzibą instytucji.
Autorem odpowiedzi jest: 

Redakcja portalu

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel