Badania i szkolenia bhp w czasie epidemii – komunikat GIP

Badania i szkolenia bhp w czasie epidemii – komunikat GIP
Dokument aktualny

27.04.2020

Generalny Inspektor Pracy przedstawił informację na temat przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników i szkoleń z zakresu bhp w obliczu zagrożenia COVID-19. Sprawdź szczegóły.

W związku z wejściem w życie m.in. ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), Generalny Inspektor Pracy poinformował w komunikacie, że utraciło moc jego stanowisko w tej kwestii z 1 kwietnia 2020 r. (UNP:GIP-20-22686, GIP-GNN.50.2.2020.7).

Zapamiętaj!

Z komunikatu wynika, że aktualnie w miejsce poprzednich propozycji GIS zawartych w tych stanowiskach, należy bezpośrednio stosować przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – w tym art. 12a, art. 12e i art. 31m. 

Jednocześnie GIS zaapelował do osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy o zwrócenie szczególnej uwagi na te miejsca i stanowiska pracy, na których występuje szczególnie duże ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy, tak, aby pracownicy wykonujący swoje zadania, pomimo stanu epidemii, mogli bezpiecznie i w zdrowiu wrócić do swoich rodzin i domów.

Źródło: PIP

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel