Wyszukiwarka

Liczba znalezionych wyników: 2430

Rekompensata pieniężna dla pracownika a składki

Pytanie: Zwracam się z pytaniem odnośnie wypłaty rekompensaty pieniężnej dla pracownika, z którym rozwiązaliśmy umowę o pracę na mocy porozumieniem stron. W porozumieniu mamy następujący zapis: "W związku z rozwiązaniem umowy o pracę i na całkowite zaspokojenie wszelkich roszczeń pracownika wynikających z tej umowy o pracę, Pracownik otrzyma od spółki rekompensatę z tytułu rozwiązania stosunku pracy, równą sześciokrotnemu miesięcznemu wynagrodzeniu zasadniczemu brutto, to jest w wysokości 87.000 złotych brutto. Wyżej wymieniona rekompensata obejmuje kwotę odprawy pieniężnej należnej Pracownikowi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90 poz. 844)". Czy w związku z takim zapisem w porozumieniu stron można termin "rekompensata" traktować jako rekompensatę, od której wedle poniższego przepisu nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne? Zapis Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998 roku paragraf 2.1 pkt.3, który mówi: "Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: 3) odprawy, odszkodowania, rekompensaty wypłacone pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy."  Czy jednak należy od różnicy pomiędzy maksymalną kwotą odprawy (tj. 15 krotności minimalnego wynagrodzenia =1.386zł x 15= 20,790 zł) a kwotą rekompensaty odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (tj od kwoty =87.000 zł -20. 790 zł= 66.210 zł)?


Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel