Wyszukiwarka

Liczba znalezionych wyników: 2745Wstrzymanie wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie:  Prezes jednoosobowej spółki medycznej z o. o. (jest tylko właścicielem - nie świadczy żadnych usług, firmą zarządza kierownik-lekarz) był etatowo zatrudniony w 2 instytucjach (etat + 0,5), gdzie były odprowadzane składki na wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, tak z jednego, jak i drugiego miejsca pracy. Ze spółki były odprowadzane jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Uchwałą zarządu spółki Prezes otrzymywał miesięczną gratyfikację w zryczałtowanej wysokości. W roku ubiegłym Prezes zachorował. Korzystał z zasiłku chorobowego w obu firmach, gdzie odprowadzane były składki na ubezpieczenie chorobowe. Po wyczerpaniu zasiłku przeszedł na świadczenia rehabilitacyjne które były przyznane na okres 3-ch miesięcy. Wyczerpała się ochrona Prezesa i tak jedna firma, jak i druga rozwiązała umowę o pracę z dniem 12.04.2010 r.. Zostały jednak przyznane dalsze świadczenia na okres 6-ciu miesięcy. I teraz zaczęły się problemy. Decyzją ZUS dalsza wypłata świadczeń rehabilitacyjnych została wstrzymana, a Prezes otrzymał informację o potrzebie zarejestrowania się jako płatnik ZUS ze spółki z o.o. Czy to jest wymóg właściwy? Swoje uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego nabył  jako pracownik (składki odprowadzane ponad 27 lat). Z działalności gospodarczej nie ma stażu pracy do korzystania ze świadczeń. Co dalej?
Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel