Wprowadzenie ruchomego czasu pracy - dokumentacja

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy - dokumentacja

Joanna Kaleta

24.10.2016

Na zasadach określonych w Kodeksie pracy pracodawca może względem swoich pracowników stosować ruchomy czas pracy w dwóch odmianach. Może ustalić rozkłady czasu pracy przewidujące różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy pracowników lub określić przedział czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę.

W pierwszym przypadku pracodawca może wyznaczać pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni także w ten sposób, aby w kolejnym dniu pracownik rozpoczynał pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu poprzednim. Taka praca – choć oznacza dwukrotne podjęcie pracy w danej dobie pracowniczej – nie jest uznawana za pracę nadliczbową. Wyznaczając tego typu rozkład, trzeba jednak zachować przepisy o wymiarze czasu pracy, odpoczynku dobowym i tygodniowym.

Natomiast w drugim przypadku pracodawca może wyznaczyć przedział czasu, w którym pracownicy mają stawić się w pracy. Także w tym wariancie, gdyby pracownik, zgodnie ze swoją decyzją, w kolejnym dniu rozpoczął pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu poprzednim, to nie spowoduje to pracy nadliczbowej. Trzeba jednak – podobnie jak w pierwszym wariancie – przestrzegać przepisów o wymiarze czasu pracy, odpoczynku dobowym i tygodniowym.

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy - porozumienie lub układ zbiorowy

Ruchomy czas pracy (zarówno w pierwszym, jak i drugim wariancie) można wprowadzić:

  1. w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi (jeśli nie da się uzgodnić jego wprowadzenia ze wszystkimi organizacjami związkowymi, wystarczy porozumieć się z organizacjami reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy) albo

  2. w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają związki.

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy - na wniosek pracownika

Wykonywanie pracy w ruchomym czasie pracy leży też często w interesie pracowników. Dlatego można go wprowadzić także na pisemny wniosek pracownika. Jest to możliwe zarówno w przypadku gdy w zakładzie pracy w ogóle nie przyjęto ruchomego czasu pracy w trybie opisanym powyżej, jak również gdy wprowadzono ruchomy czas pracy, ale pracownik jest zainteresowany innym rozkładem czasu pracy niż wynikający z przyjętych ustaleń na szczeblu zakładowym.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel