Roczne okresy rozliczeniowe kierowców w równoważnym czasie pracy

Roczne okresy rozliczeniowe kierowców w równoważnym czasie pracy

Łukasz Prasołek

24.10.2016

Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców w przypadku równoważnego czasu pracy stosuje się miesięczny okres rozliczeniowy. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach można go przedłużyć do trzech miesięcy, a do czterech − w przypadku prac uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych. To wyklucza możliwość stosowania do kierowców rocznych okresów rozliczeniowych wynikających z Kodeksu pracy.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego kierowców

Firmy, w których nie działają związki zawodowe, oraz w których związki nie wyrażają zgody na przedłużenie okresu rozliczeniowego kierowców zatrudnionych w równoważnym czasie pracy do trzech lub czterech miesięcy, mogą tak postąpić tylko po uprzednim zawiadomieniu właściwego okręgowego inspektora pracy.

Żaden przepis ustawy nie przewiduje możliwości odejścia od tych zasad. Podstawą dla takiego wyjątku nie może być również regulacja Kodeksu pracy wprowadzająca możliwość stosowania maksymalnie rocznych okresów rozliczeniowych niezależnie od przyjętego systemu czasu pracy. Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców mają pierwszeństwo względem kierowców przed regulacjami prawa pracy.

Nierównomierny rozkład czasu pracy nie dla kierowców

Kierowców obowiązuje ograniczenie tygodniowego czasu pracy do maksymalnie 60 godzin, o ile jednocześnie nie spowoduje to przekroczenia przeciętnie 48 godzin pracy w tygodniu w skali okresu rozliczeniowego. Zatem nie mogą oni skorzystać z dobrodziejstw wynikających z nierównomiernego rozkładu czasu pracy.

W efekcie, nawet gdyby kierowcy mogli stosować roczne okresy rozliczeniowe, nie wpłynęłoby to znacząco na uelastycznienie ich czasu pracy względem 3- lub 4-miesięcznych dopuszczalnych okresów rozliczeniowych, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania tych ostatnich do rytmu pracy firmy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Łukasz Prasołek

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel