Indywidualny rozkład czasu pracy pielęgniarki pracującej w opiece domowej

Indywidualny rozkład czasu pracy pielęgniarki pracującej w opiece domowej

Joanna Suchanowska

23.06.2015

Na pisemny wniosek pielęgniarki można jej ustalić indywidualny rozkład czasu pracy w opiece domowej. Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy odbywa się w ramach obowiązującego pracownika systemu czasu pracy. Możliwe jest zatem wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy odbiegającego od rozkładu zbiorowego stworzonego dla całej załogi lub poszczególnych grup pracowników, określonego w układzie zbiorowym, regulaminie pracy albo obwieszczeniu.

Indywidualny rozkład czasu pracy pielęgniarki – w ramach danego systemu czasu pracy

Indywidualny rozkład czasu pracy może odmiennie określać np. godziny rozpoczynania i kończenia pracy uelastyczniając w ten sposób czas pracy pracowników, jednak tylko w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

Tym samym indywidualny rozkład czasu pracy nie stanowi odmiennego od równoważnego systemu czasu pracy. Pracodawca może, więc zastosować, na wniosek pielęgniarki, indywidualny rozkład czasu pracy w ramach równoważnego systemu czasu pracy, jakim objęci są pracownicy.

Zmiana systemu czasu pracy pielęgniarki - możliwa ale kłopotliwa

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Dla wprowadzenia nowego systemu czasu pracy konieczna jest jednak zmiana aktu wewnątrzzakładowego, w którym dany system został pierwotnie uregulowany.

Zmiana systemu czasu pracy wymaga takiego samego trybu jak jego uchwalenie. Z tego względu, w przypadku, gdy w zakładzie pracy system czasu pracy ustalony został w regulaminie pracy lub obwieszczeniu pracodawcy jego zmiana jest możliwa dopiero po upływie 2 tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Pomimo, że ustalenie i zmiana systemu, a co za tym idzie również rozkładu czasu pracy należą do uprawnień dyrektywnych pracodawcy, ich nagłe zmiany (z dnia na dzień) są w praktyce niedopuszczalne.

Zmiana stosowanego w zakładzie pracy systemu czasu pracy wymagać może, w określonych przypadkach, dokonania wypowiedzeń zmieniającym pracownikom tegoż zakładu. Zgodnie, bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z 25 marca 1977 r. (I PRN 5/77) gdyby system organizacji czasu pracy został wyraźnie zastrzeżony w umowie o pracę, wówczas zmiana zastrzeżonego w tej umowie systemu pracy wymagałaby wypowiedzenia przez zakład pracy warunków pracy i płacy, zgodnie z art. 42 Kodeksu pracy, albo porozumienia stron, co do takiej zmiany.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel