Będzie zmiana formularza ZUS RCA

Będzie zmiana formularza ZUS RCA

16.07.2019

Trwają prace nad modyfikacją formularza ZUS RCA – informuje ZUS. W druku tym znajdzie się dodatkowe pole w celu wykazywania kwot wpłat na pracownicze plany kapitałowe, finansowanych ze środków pracodawcy. Jak wykazywać wpłaty na PPK do czasu zmiany formularza?

Przypomnijmy, że od 1 sierpnia 2019 r. podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 r.), objęte zostały obowiązkiem tworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Odprowadzanie składek na PPK jest dobrowolne. Składka podstawowa finansowana przez  pracodawcę wynosi 1,5% miesięcznego wynagrodzenia, a przez pracownika – 2%. Składka podstawowa finansowana przez pracodawcę:

  • jest dodatkowym przychodem pracownika opodatkowanym podatkiem dochodowym,

  • nie jest wliczana do wynagrodzenia, które stanowi podstawę ustalania wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jak wykazać w dokumentach rozliczeniowych wpłatę przekazaną do PPK?

Za każdego ubezpieczonego, który skorzysta z programu PPK, w raporcie ZUS RCA płatnik zobowiązany jest wykazać wpłatę na PPK finansowaną z jego z własnych środków.

Jak informuje ZUS, aktualnie trwają prace nad zmianą formularza ZUS RCA. Wprowadzenie tych zmian wymaga nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495).

W raporcie zostanie dodane nowe pole 28 w bloku III.B. Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego planu kapitałowego. W polu 28 płatnik wykaże składkę na PPK finansowaną z własnych środków. Zmiany w imiennym raporcie ZUS RCA (z dodanym nowym polem) są planowane od stycznia 2020 roku.

Jak wykazać wpłatę przekazaną do PPK w okresie przejściowym?

W okresie przejściowym, czyli od lipca do grudnia 2019 r., kwotę dotyczącą pracowniczego planu kapitałowego należy wykazywać w raporcie ZUS RCA w bloku III.B. w polu 27 Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego.

Jeśli płatnik odprowadza za ubezpieczonych składki na PPE, to w okresie przejściowym składki na PPE i PPK powinien podać w łącznej kwocie i wykazać w polu 27. Nie będzie to wymagało korygowania „wstecz” dokumentów, gdy zacznie obowiązywać nowy raport ZUS RCA. Na bieżąco – w nowym polu 28 – wykaże kwotę na PPK.

Źródło: ZUS, komunikat z 11 lipca 2019 r.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.),

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495).

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel