Dokumentacja w ramach PPK i współpraca z instytucją finansową

Dokumentacja w ramach PPK i współpraca z instytucją finansową

27.11.2019

Wszyscy pracodawcy, którzy tworzą pracownicze plany kapitałowe, mają do wykonania kilka kluczowych zadań związanych ze sprawnym wdrożeniem PPK w swoich przedsiębiorstwach. Należy przygotować się m.in. do procesu gromadzenia i tworzenia dokumentacji związanej z PPK oraz organizacji współpracy z instytucją finansową. Sprawdź, jak przygotować się do nowych obowiązków. [konferencja on-line zakończona, dostęp do materiałów]

W dniu 27 listopada 2019 r. zapraszamy do udziału w konferencji online: „Jak prowadzić dokumentację w PPK i współpracować z instytucją finansową”.

Materiały Konferencji on-line:

SZKOLENIA ON-LINE

Część 1: Dokumentacja w ramach PPK
Obejrzyj wystąpienie >>

Szkolenie prowadzi:
Oskar Sobolewski
– ekspert Instytutu Emerytalnego sp. z o.o.

Część 2: Współpraca z instytucją finansową w ramach PPK
Obejrzyj wystąpienie >>

Szkolenie prowadzi:
dr Antoni Kolek
– Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego sp. z o.o.

WZORY DOKUMENTÓW

Porozumienie o wyborze instytucji zarządzającej PPK

Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.
Pobierz wzór dokumentu >>

Wniosek o obniżenie wpłaty podstawowej do PPK

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Jednak uczestnik PPK może złożyć wniosek o jej obniżenie, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli osiągane przez niego wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.
Pobierz wzór dokumentu >>

Wniosek o przystąpienie do PPK (dotyczy osoby powyżej 55 roku życia)

Osoba zatrudniona, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia może złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o przystąpienie do pracowniczego planu kapitałowego.
Pobierz wzór dokumentu >>

Deklaracja w sprawie rezygnacji z wpłat na PPK

W tym miejscu znajdziesz urzędowy wzór deklaracji w sprawie rezygnacji z dokonywania wpłat na pracowniczy plan kapitałowy.
Pobierz wzór dokumentu >>

PORADY EKSPERTÓW

Dokumentacja związana z PPK – gdzie i jak długo ją przechowywać

Pytanie: Proszę o informację, przez jaki okres czasu i w którym miejscu powinniśmy przechowywać złożone przez pracowników dokumenty oraz oświadczenia związane z PPK (np. dotyczące przystąpienia lub rezygnacji z programu). Czy możliwe jest ich przechowywanie w aktach osobowych? Jeżeli tak, to w której części akt?
Przeczytaj odpowiedź >>

Jaki przyjąć okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK

Pytanie: Podmiot zatrudniający, przygotowując się do wdrożenia PPK rozważa różne warianty okresu wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK. Jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o zarządzenie PPK, a co może się wiązać z 12-miesięcznym okresem wypowiedzenia?
Przeczytaj odpowiedź >>

Czy PPK można wdrożyć wcześniej

Pytanie: Pracodawca zatrudnia 200 osób. Z uwagi na znaczną rotację pracowników upatruje w PPK cennego „benefitu” pracowniczego, który mógłby zachęcić osoby zatrudnione do pozostania w firmie. Dlatego zainteresowany jest wcześniejszym, niż wynika to z terminów przewidzianych w ustawie, wprowadzeniem PPK w swojej firmie. Czy ma możliwość wprowadzenia PPK jeszcze w 2019 r.?
Przeczytaj odpowiedź >>

Przygotowanie systemu do obsługi wpłat

Pytanie: Przygotowując się do wdrożenia PPK musimy dostosować nasz system kadrowo-płacowy do rozliczania wpłat. Proszę o informację, w jaki sposób następować będzie wymiana danych między podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową?
Przeczytaj odpowiedź >>

Co rozważyć, wdrażając PPK w grupie kapitałowej

Pytanie: Podmiot zatrudniający tworzący grupę kapitałową zastanawia się nad tym, czy wdrożyć PPK we wszystkich spółkach w jednym czasie, czy rozłożyć wdrożenie na kolejne terminy wynikające z ustawy. Jakie argumenty powinien rozważyć podmiot zatrudniający?
Przeczytaj odpowiedź >>

W jaki sposób informować pracowników

Pytanie: Czy mając na względzie obowiązki informacyjne pracodawcy, podmiot zatrudniający może np. drogą mailową informować pracowników o możliwościach związanych z PPK?
Przeczytaj odpowiedź >>

Jak informować o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej

Pytanie: Wśród pracowników są osoby, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności płacy minimalnej. W jaki sposób podmiot zatrudniający powinien je poinformować o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej do PPK?
Przeczytaj odpowiedź >>

SPRAWDŹ PRZEPISY

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215)
Przejdź do dokumentu >>

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel