czas pracy

Zatrudnienie nauczycieli kształcących w systemie zaocznym

Pytanie: 

Na bazie połączenia 3 różnych jednostek oświatowych powstało Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Z nauczycielami CKU (kształcenie zaoczne) zawierane były umowy o pracę na czas określony (np. 1 rok szkolny) bez podania wymiaru etatu. Podawano w niej tylko liczbę godzin dydaktycznych, które należy zrealizować w danym okresie (np. 235) + notatka o egzaminach i pracach kontrolnych. Pracownikom tym nie liczono dodatku stażowego, nawet jeśli zatrudnieni byli nieprzerwanie (ciągłość umów o pracę na czas określony) od kilkunastu lat. Nie informowano ich, zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy, o obowiązujących normach czasu pracy, częstotliwości wypłat, wymiarze przysługującego urlopu. W zarchiwizowanych teczkach akt osobowych odszukałam świadectwa pracy, które powinny zawierać informacje dotyczące wymiaru zatrudnienia, stosownie do zawieranych umów. W pozycji dotyczącej wymiaru zatrudnienia w takich przypadkach widniał tylko zapis „poniżej 1/2 etatu” bądź „powyżej 1/2 etatu”.
1. Czy umowy o pracę zawierane były prawidłowo (nie był podawany wymiar etatu, tylko liczba godzin zajęć)?
2. Czy powinno się liczyć staż pracy tych nauczycieli?
3. Czy takim nauczycielom przysługuje urlop wypoczynkowy, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (np. za okres 4 miesięcy)?
Jeśli umowy i procedury były nieprawidłowe, proszę o wskazówkę, jakie mam poczynić działania, aby wyprostować tę sytuację.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel