Bez zmian w limicie 30-krotności - projekt ustawy wycofany

Bez zmian w limicie 30-krotności - projekt ustawy wycofany

Leszek Skupski

20.11.2019

Zaledwie po tygodniu z dalszych prac parlamentarnych wycofany został projekt ustawy przewidujący zniesienie od 1 stycznia 2020 r. rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przypomnijmy, że projekt ustawy likwidującej tzw. limit 30-krotności 13 listopada br. wniosła do Sejmu grupa posłów PiS. Zakładał on zniesienie, począwszy od 2020 r., górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka na te ubezpieczenia miałaby być odprowadzana od całości przychodu – jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Likwidacja limitu miała dotyczyć również składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Głosowanie przeciwko projektowi nowelizacji zapowiedział m.in. rzecznik Porozumienia, koalicjanta PiS. Również opór Senatu oraz sprzeciw Prezydenta mogły sprawić, że nowelizacja przepisów nie wejdzie w życie. W tych okolicznościach projektodawcy zdecydowali o wycofaniu projektu nowelziacji z dalszych prac parlamentarnych.

Źródło: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 14 – wycofany 19 listopada 2019 r.).

Przeczytaj również:

Pracodawcy „dołożą się” do trzynastej emerytury

Od 1 stycznia 2020 r. tzw. trzynaste emerytury oraz renty socjalne będą mogły być finansowane z funduszu solidarnościowego, którego środki – pochodzące m.in. ze składki pracodawców – były dotychczas przeznaczane na udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym.

Autorem odpowiedzi jest: 

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Autor licznych artykułów z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy i rozliczeń z ZUS. Od 2008 r. redaktor publikacji kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel