Praca w niedziele i święta pielęgniarki zatrudnionej w systemie zmianowym - rekompensata

Praca w niedziele i święta pielęgniarki zatrudnionej w systemie zmianowym - rekompensata

Joanna Suchanowska

01.02.2016

Rekompensata dniem wolnym z tytułu pracy pielęgniarki w niedzielę lub święto jest niezależna od prawa pracownika do dodatku przysługującego na mocy art. 99 ustawy o działalności leczniczej. Pielęgniarce zatrudnionej w systemie zmianowym, która pracowała w godzinach nadliczbowych w niedzielę, przysługują dwa dodatki.

Wszystkim pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przysługuje dodatek w wysokości:

  • co najmniej 65 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej;

  • co najmniej 45 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Dodatek jest niezależny od rekompensaty dniem wolnym pracy w niedzielę

Prawo do dodatku jest niezależne od prawa pracowników wykonujących zawód medyczny do rekompensaty świadczonej przez nich pracy w niedziele i święta. Różny jest bowiem cel wypłaty pracownikom wskazanych dodatków oraz udzielenia im dni wolnych od pracy. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia ma stanowić gratyfikacje zwiększonego obciążenia pracą świadczoną we wskazanych w przepisach okolicznościach, natomiast obowiązek udzielenia dni wolnych od pracy z tytułu pracy w niedziele i święta służy zapewnieniu pracownikom odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Za pracę w niedziele i święta – inny dzień wolny

  Generalną zasadą jest, że pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach dozwolonej pracy w te dni, pracodawca w pierwszej kolejności powinien zapewnić inny cały dzień wolny od pracy. „Wobec braku wyraźnego wyłączenia należy przyjąć, że obowiązek udzielenia dnia wolnego istnieje zarówno wtedy, gdy praca w niedzielę lub święto była planowana, jak i wówczas, gdy stanowiła konsekwencję nieplanowanej akcji ratowniczej lub usuwania awarii. Różny będzie natomiast tryb udzielania dnia wolnego. W przypadku planowej pracy w te dni pracodawca powinien z góry zaplanować również dzień wolny, a jego niewyznaczenie jest traktowane jako sytuacja, w której zakłada się z góry wykonywanie pracy nadliczbowej (E. Szemplińska, Konsultacje..., PiZS 1998, nr 11, s. 47).

Dla pielęgniarki w systemie zmianowym za nadgodziny w niedzielę – dwa dodatki

Do wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych za pracę w godzinach nadliczbowych mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. Natomiast regulacja zawarta w ustawie o działalności leczniczej dotyczy prawa do dodatku za pracę w określonych dniach lub godzinach w systemie pracy zmianowej niezależnie od tego, czy ma miejsce w normatywnym czasie pracy, czy też w ponadnormatywnym (godziny nadliczbowe).

Pielęgniarka zatrudniona w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę, oprócz rekompensaty wynikającej z przepisów Kodeksu pracy – tj. 100 proc. dodatku za każda godzinę pracy w tym dniu, ma prawo do dodatków określonych w ustawie o działalności leczniczej, czyli do 45 proc. dodatku z tytułu pracy w niedzielę.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel