Jak rozliczać pracę w teatrze w niedzielę lub święto

Jak rozliczać pracę w teatrze w niedzielę lub święto

Joanna Kaleta

08.07.2016

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę lub święto, w przypadkach dozwolonej pracy w te dni, pracodawca w pierwszej kolejności powinien zapewnić inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych, przed taką niedzielą lub później, ewentualnie do końca okresu rozliczeniowego. A dopiero w przypadku gdy nie może tego uczynić, powinien wypłacić mu wynagrodzenie powiększone o dodatek.

Przyczyna, z powodu której nie można udzielić dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę, może leżeć zarówno po stronie pracodawcy (np. konieczność zapewnienia ciągłej pracy zakładu), jak i pracownika (np. jego choroba).

Za pracę w niedzielę i święto pracownikowi należy się cały dzień wolny od pracy, niezależnie od liczby przepracowanych w tych dniach godzin. Oznacza to, że pracownik, który pracował 2 godziny w niedzielę lub święto, powinien otrzymać cały dzień wolny od pracy.

Rozliczenie pracy w święto

Natomiast w zamian za pracę w święto – dzień wolny powinien być zapewniony pracownikowi w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w tym terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto. Również w tym przypadku okoliczności uniemożliwiające udzielenie pracownikowi dnia wolnego mogą leżeć zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika.

Nadgodziny przy pracy w niedzielę lub święto

Praca wykonywana ponad 8-godzinną dobową normę czasu pracy w niedziele lub święto, podobnie jak praca w sobotę, stanowi pracę nadliczbową dla pracownika. Tym samym pracownik niepełnoetatowy, który przyszedł do pracy w niedzielę lub w święto na 10 godzin, nabywa prawo do całego dnia wolnego od pracy (rekompensuje on mu 8 godzin pracy świadczonej w tych dniach) oraz czasu wolego od pracy za 2 godziny pracy nadliczbowej.

Jeżeli z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego za pracę nadliczbową w niedzielę lub święto wystąpi pracownik, pracodawca zobowiązany będzie udzielić mu 2 godzin czasu wolnego. Jeżeli jednak o takiej rekompensacie zdecyduje pracodawca, pracownikowi będą się należeć 3 godziny czasu wolnego udzielone do końca okresu rozliczeniowego.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel