Dyżur pielęgniarki pełniony w sobotę lub niedzielę

Dyżur pielęgniarki pełniony w sobotę lub niedzielę

Joanna Suchanowska

23.06.2015

Za czas zwykłego dyżuru pielęgniarce przysługuje albo wynagrodzenie, albo czas wolny od pracy. Jeśli jednak pielęgniarka będzie pełniła dyżur medyczny, za czas takiego dyżuru przysługuje jej zawsze wynagrodzenie obliczone tak jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

Dyżur pracowniczy pielęgniarki - czas wolny albo wynagrodzenie

Pracownicy zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób:

  • których stan zdrowia nie wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych,

  • których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, lecz nie będący lekarzami lub innymi posiadającymi wyższe wykształcenie pracownikami wykonującymi zawód medyczny

mogą być zobowiązani do pełnienia zwykłych dyżurów poza godzinami pracy.

Za czas takiego dyżuru (z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu) pracownikowi przysługuje w pierwszej kolejności czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru. W razie niemożliwości udzielenia czasu wolnego, pielęgniarce należy się wynagrodzenie wynikające z jej osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.

Pracodawca może zatem wybrać, w jakiej formie zrekompensuje pielęgniarce czas spędzony na dyżurze. Jeżeli ze względu na organizację pracy w szpitalu nie będzie mógł udzielić czasu wolnego, może wypłacić jej odpowiednie wynagrodzenie za czas dyżuru. Nie musi natomiast wypłacać pracownicy wynagrodzenia za czas dyżuru i jednocześnie udzielać jej czasu wolnego od pracy.

Natomiast za czas dyżuru pełnionego w domu, podczas którego pielęgniarka nie wykonywała faktycznie swojej pracy, nie należy się jej żadna rekompensata.

Dyżur medyczny pielęgniarki rekompensuje się odpowiednim wynagrodzeniem

Przez dyżur medyczny należy rozumieć wykonywanie, poza normalnymi godzinami pracy, czynności zawodowych przez lekarza lub innego posiadającego wyższe wykształcenie pracownika wykonującego zawód medyczny, w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Za czas takiego dyżuru pielęgniarka powinna otrzymać normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem obliczanym tak jak dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (50 lub 100%). Pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny pracodawca nie może jednak, w żadnym wypadku, zrekompensować czasu tego dyżuru w postaci czasu wolnego od pracy. Jedyną formą rekompensaty przewidzianą w przepisach jest bowiem wypłacenie wynagrodzenia wraz z odpowiednimi dodatkami.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel