Dodatek za pracę w niedzielę i święta dla pracowników niemedycznych

Dodatek za pracę w niedzielę i święta dla pracowników niemedycznych

Renata Zawiślak

25.07.2016

Ustawa o działalności leczniczej stanowi, że pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przysługuje dodatek w wysokości co najmniej 45 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Przepisy te nie odnoszą się jednak do zasad wynagradzania pracowników niemedycznych…

Zasady wynagradzania pracowników niemedycznych

Ustawa o działalności leczniczej nie zawiera regulacji w zakresie zasad wynagradzania pracowników niemedycznych, z tego też względu w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie należy stosować zasady ogólne wyrażone w kodeksie pracy oraz ustawach okołokodeksowych, mających zastosowanie w stosunkach pracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy za pracę w niedziele i święta przysługuje w pierwszej kolejności inny dzień wolny od pracy, ewentualnie – w braku możliwości wykorzystania lub udzielenia dnia wolnego – pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej dla wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy

Stawki określone w art. 1511 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy są stawkami minimalnymi i pracodawca może zastosować korzystniejsze dla pracownika regulacje w tym zakresie. Wynika to z ogólnych zasad prawa pracy, zgodnie z którymi postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.

Mając na względzie powyższe nie ma przeszkód, ażeby pracownicy niemedyczni otrzymali dodatek do wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta w wysokości wskazanej w ustawie o działalności leczniczej, jednakże pod warunkiem, że będzie to dla nich korzystniejsze.

Autorem odpowiedzi jest: 

Renata Zawiślak

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel