Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dokument aktualny

01.12.2020

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Dla ustalenia ww. wpłat na PFRON przyjmuje się kwotę wynagrodzenia przeciętnego:

 

Za okres

Kwota

1.12.2020 r. – 28.02.2021 r.

5.168,93 zł

 

 
   
Podstawa prawna: 
  • ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

    Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

    wiper-pixel