Dni wolne na poszukiwanie pracy

01.01.2020

Dni wolnych na poszukiwanie pracy możesz udzielić pracownikowi tylko w przypadku, kiedy Twoja firma wypowie mu umowę o pracę.

Ilość dni, które możesz udzielić pracownikowi na poszukiwanie pracy, gdy Twój pracodawca rozwiąże z nim umowę o pracę, jest uzależniona od okresu wypowiedzenia, jaki przysługuje pracownikowi.

 

Okres wypowiedzenia

Wymiar zwolnienia

dwutygodniowy i jednomiesięczny okres wypowiedzenia

2 dni robocze

trzymiesięczny okres wypowiedzenia

Uwaga! Dotyczy to również przypadku, kiedy okres ten zostanie skrócony do 1 miesiąca (art. 36)

3 dni robocze

 

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel