Tarcza finansowa 2.0. – wniosek o subwencję finansową złóż do 28 lutego 2021 r.

Tarcza finansowa 2.0. – wniosek o subwencję finansową złóż do 28 lutego 2021 r.
Dokument archiwalny

26.02.2021

Tylko do 28 lutego 2021 r. przedsiębiorcy poszkodowani przez pandemię COVID-19 mogą złożyć wniosek o dodatkowe środki finansowe w ramach tarczy finansowej 2.0. Tego samego terminu muszą dotrzymać firmy, które chcą być zwolnione ze składek ZUS za styczeń 2021 roku albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Do 28 lutego 2021 r. firmy te muszą dostarczyć dokumenty rozliczeniowe. 

Pandemia COVID-19 spowodowała, że wiele firm odczuwa jej negatywne skutki finansowe. W celu pomocy przedsiębiorcom z branż najbardziej poszkodowanych w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa, rząd  przygotował pakiety pomocowe, w tym także realizowane wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju. Aby jednak z nich skorzystać, zainteresowani nie tylko muszą spełniać określone przepisami warunki, ale również złożyć w wyznaczonych terminach odpowiednie dokumenty.  

Pomoc dla firm w ramach tarczy finansowej 2.0

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) ma pomóc podmiotom gospodarczym najbardziej poszkodowanym przez drugą falę pandemii koronawirusa. Jest adresowana głównie do mikro, małych i średnich firm. W ramach pomocy przedsiębiorcy z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, mogą otrzymać subwencję (zasadniczo o bezzwrotnym charakterze ze względu na możliwość 100% jej umorzenia) na podstawie umowy subwencji finansowej.

Ważne! 

Wnioski o subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej 2.0. są przyjmowane od 15 stycznia  do 28 lutego 2021 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Ponadto od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż w ramach tarczy antykryzysowej 7.0 mogą korzystać m.in. ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Aby skorzystać z takiego wsparcia, zainteresowane jego otrzymaniem podmioty muszą spełniać określone warunki.

Przede wszystkim ich rodzaj przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, powinien być  oznaczony kodem wskazanym w tym zakresie w przepisach tarczy antykryzysowej 7.0. Ponadto przychód z tej działalności w jednym z 2 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi – być co najmniej o 40% niższy w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Ważne! 

Świadczenie zostanie przyznane, jeśli wnioskodawca  był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.

Aby je uzyskać, musi też złożyć w terminie do  31 marca 2021 r. wniosek do ZUS (na formularzu RDZ-B7).

Wcześniej jednak płatnik zainteresowany zwolnieniem powinien przekazać do ZUS deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. (chyba że jest zwolniony z tego obowiązku). Ma na to czas do 28 lutego 2021 r.

Redakcja portalu

Podstawa prawna: 

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel