Podróż służbowa kierowcy - planowanie i rozliczanie pracy w dni wolne

Podróż służbowa kierowcy - planowanie i rozliczanie pracy w dni wolne

Joanna Suchanowska

28.07.2015

Czas pracy w trakcie przebywania pracownika w delegacji powinien być planowany i rozliczany w taki sam sposób, jak czas zwykłej pracy. Tym samym również w czasie podróży służbowej kierowcy, należy mu zapewnić odpowiednią liczbę dni wolnych od pracy, aby zagwarantowana została zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Jeżeli jednak w dniach wolnych kierowca nie świadczył żadnej pracy (a jedynie przebywał w podróży służbowej), uznać należy, iż z dni wolnych skorzystał.

Podróż służbowa kierowcy a czas pracy

W przypadku pracownika zatrudnionego w charakterze kierowcy podróżą służbową jest wykonywanie zadania służbowego poza miejscowością, w której pracodawca ma swoją siedzibę. Do czasu pracy wlicza się czas realnego wykonywania zadania będącego celem podróży służbowej. Czas podróży służbowej jest zatem zaliczany do czasu pracy o tyle, o ile pracownik podczas tej podróży wykonywał pracę.

Do czasu pracy kierowcy zalicza się również czas niewykonywania pracy, pod warunkiem jednak, że przypada w harmonogramowych godzinach pracy kierowcy. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, czas podróży służbowej zaliczany jest do czasu pracy, o tyle, o ile przypada w harmonogramowych godzinach pracy pracownika. Jeżeli zatem pracownik wskutek podróży służbowej nie może wypracować swojego normalnego czasu pracy, wówczas zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewypracowany z powodu podróży.

Planowanie czasu pracy w podróży służbowej kierowcy

Czas pracy w trakcie przebywania pracownika w delegacji powinien być planowany i rozliczany w taki sam sposób, jak czas zwykłej pracy. Tym samym również w czasie podróży służbowej należy kierowcy zapewnić odpowiednią liczbę dni wolnych od pracy, aby zagwarantowana została zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Kierowca zatrudniony w placówce oświatowej pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku. Czy można wysłać kierowcę w delegację od 17 do 31 lipca 2015 r.? Czy za niedzielę w delegacji można udzielić innego dnia wolnego wcześniej? Jak rozliczyć dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowgo tygodnia pracy, przypadające w czasie delegacji?
Kierowca może przebywać w podróży służbowej od 17 do 31 lipca 2015 r. Czas pracy kierowcy w delegacji powinien być planowany i rozliczany na takich samych zasadach, jakie obowiązują gdy kierowca świadczy pracę w siedzibie pracodawcy. A zatem w okresie od 17 do 31 lipca 2015 r. kierowca powinien korzystać z 4 dni wolnych od pracy – dwóch dni wolnych z tytułu niedzieli oraz z dwóch dni wolnych z tytułu zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Ważne! 

Fakt przebywania kierowcy w delegacji nie oznacza automatycznie, że kierowca zatrudniony od poniedziałku do piątku wykonywał pracę również w soboty i niedziele. Jeżeli bowiem w tych dniach kierowca nie świadczył żadnej pracy (a jedynie przebywał w podróży służbowej) uznać należy, iż z dni wolnych skorzystał. Pracodawca zatem zwolniony zostaje z obowiązku jakiejkolwiek rekompensaty.

Podróż służbowa kierowcy a czas pracy – praca w wolną sobotę i niedzielę

Jeżeli jednak faktyczna praca przypadała również na soboty i niedziele, pracodawca zobowiązany będzie udzielić pracownikowi 4 dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym. Z dni wolnych kierowca może skorzystać albo w okresie delegacji albo przed jej rozpoczęciem, jeśli objęty jest miesięcznym okresem rozliczeniowym.

Bezwzględny obowiązek oddania dni wolnych dotyczy pracy wykonywanej w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy (w tym przypadku z tytułu pracy w soboty). Nie udzielenie pracownikowi dni wolnych z tego tytułu stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny.

Natomiast z tytułu pracy w niedzielę, pracodawca który nie ma faktycznej możliwości zapewnienia kierowcy dni wolnych od pracy, może wypłacić mu wynagrodzenie powiększone o 100 proc. dodatek za każdą godzinę pracy w tych dniach. Taka forma rekompensaty jest zupełna i zwalnia pracodawcę z obowiązku udzielania kierowcy dni wolnych do pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel