Planowanie czasu pracy pracownika samorządowego w równoważnym systemie czasu pracy

Planowanie czasu pracy pracownika samorządowego w równoważnym systemie czasu pracy

Joanna Suchanowska

22.06.2015

Planując czas pracy pracownika samorządowego pracodawca nie musi polecać mu pracy w każdym z tygodni okresu rozliczeniowego w takich samych dniach i w takim samym wymiarze. Ustalony na dany okres rozliczeniowy harmonogram czasu pracy może bowiem przewidywać w każdym z tygodni okresu rozliczeniowego pracę w różnych dniach i w różnym wymiarze.

Planując czas pracy pracowników pracodawca musi pamiętać, aby:

  • zapewnić im minimalną liczbę dni wolnych od pracy, dobowe oraz tygodniowe odpoczynki oraz

  • kolejnego dnia pracownik nie rozpoczynał pracy o godzinie wcześniejszej niż dnia poprzedniego.

W równoważnym systemie czasu pracy można wydłużyć pracę do 12 godzin na dobę

Pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w równoważnym systemie czasu pracy można ustalić harmonogram czasu pracy w taki sposób, aby 2 razy w miesiącu jego dobowy wymiar czasu pracy wynosił 12 godzin. Dzięki temu pracodawca będzie mógł w dni, w które pracownik wykonuje pracę przez 12 godzin (np. od godziny 8.15 do 20.15), polecić mu pracę, którą należy przeprowadzać wieczorami.

Ważne! 

W ramach równoważnego systemu czasu pracy dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy maksymalnie do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy, co oznacza, że wydłużoną do 12 godzin pracę pracodawca powinien zrekompensować pracownikowi bądź niższym wymiarem czasu pracy w pozostałych dniach, bądź dniem wolnym od pracy.

Zmiana godzin pracy pracownika samorządowego - gdy wydłużenie czasu pracy nie wystarczy

W przypadku gdy samo wydłużenie czasu pracy do 12 godzin nie wystarczy, pracodawca może zmienić godziny pracy pracownika.

Co do zasady, pracownicy powinni rozpoczynać pracę każdego dnia o jednakowej porze. Niedopuszczalne jest bowiem, z uwagi na definicję doby pracowniczej, rozpoczynanie pracy kolejnego dnia o godzinie wcześniejszej niż dnia poprzedniego.

Doba pracownicza jest 24-godzinnym okresem, liczonym od momentu rozpoczęcia przez pracownika pracy w danym dniu. Jej granicami są godzina rozpoczęcia pracy i odpowiadająca jej, po upływie 24 godzin, godzina w dniu następnym.

Przyjście pracownika do pracy kolejnego dnia o godzinie wcześniejszej niż dnia poprzedniego powoduje, że pracownik rozpoczyna pracę po raz drugi w ramach tej samej doby pracowniczej, co - poza systemem przerywanego czasu pracy - jest niedopuszczalne. Ponadto taki rozkład czasu pracy powodować może pracę w godzinach nadliczbowych.

W równoważnym systemie czasu pracy można planować pracę elastycznie

Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby pracownik rozpoczynał pracę kolejnego dnia o godzinie późniejszej niż dnia poprzedniego.

Pracodawca może zatem zaplanować pracownikowi samorządowemu pracę w taki sposób, aby jednego dnia tygodnia przychodził on na godzinę późniejszą niż dnia poprzedniego, pod warunkiem, że kolejnego dnia pracownik rozpocznie pracę o tej samej godzinie (lub późniejszej).

Pracownik zatrudniony w ramach równoważnego systemu czasu pracy zobowiązany do kontroli latarni ulicznych pracuje od poniedziałku do środy od 8.15 do 16.15. W czwartek, w związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli oświetlenia, rozpoczyna pracę o 10.00 i świadczy ją przez 12 godzin, do 22.00. W piątek, aby nie naruszyć przepisów o dobie pracowniczej, podobnie jak w czwartek, rozpoczyna pracę o 10.00 i pracuje do 14.00 (przez 4 godziny).
Taki rozkład czasu pracy pracodawca może ustalać pracownikowi na 2 tygodnie okresu rozliczeniowego, w ramach których pracownik zobowiązany będzie przeprowadzać kontrolę oświetlenia ulicznego. W pozostałych tygodniach okresu rozliczeniowego pracownik będzie mógł pracować zgodnie ze swoim starym harmonogramem czasu pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel