Pełnienie dyżuru medycznego przez pielęgniarkę

Pełnienie dyżuru medycznego przez pielęgniarkę

Monika Wacikowska

22.06.2015

Pielęgniarka może być zobowiązana do pełnienia dyżuru medycznego w zakładzie opieki zdrowotnej jeżeli posiada wyższe wykształcenie. Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy dyżury takie - podobnie jak u lekarzy - mogą łącznie z pracą w danym dniu obejmować nawet 24 godziny. Warto jednak podkreślić, że ze stanowiskiem PIP nie zgadza się wielu prawników.

Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej pielęgniarki mogą pełnić dyżury medyczne, o ile posiadającą wyższe wykształcenie. W praktyce pojawiają się jednak wątpliwości, czy są to dyżury 24-godzinne jak w przypadku lekarzy?

Dyżury medyczne pielęgniarek – stanowisko PIP

Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą być zobowiązani do pełnienia w tym zakładzie dyżuru medycznego.

Z powyższego wynika, że do pełnienia dyżuru medycznego w zakładzie opieki zdrowotnej może być również zobowiązana pielęgniarka (również oddziałowa), która posiada wykształcenie wyższe. Dyżury takich pielęgniarek, tak jak i lekarzy, zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy, mogą łącznie z pracą w danym dniu obejmować nawet 24 godziny. Warunkiem jest, że po takim 24-godzinnym okresie dyżurowania lub pracy i dyżurowania pracownik będzie miał zapewnionych minimum 11 godzin odpoczynku.

Dyżury medyczne pielęgniarek – stanowisko odmienne

Należy jednak podkreślić, że zdaniem niektórych prawników dyżury takie nie mogą w danej dobie pracowniczej, łącznie z pracą, przekraczać 13 godzin, przy czym dyżur może w danej dobie występować samodzielnie lub po „normalnej” harmonogramowej pracy. Ponadto po tych 13 godzinach pracownik pełniący dyżur lekarski, zdaniem tych prawników, powinien mieć zapewniony minimum 11- godzinny odpoczynek dobowy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Monika Wacikowska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel