Dyżur kierownika jednostki organizacyjnej a odpoczynek dobowy

Dyżur kierownika jednostki organizacyjnej a odpoczynek dobowy

28.07.2015

Kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej nie może zostać zobowiązany do pełnienia dyżurów w godzinach od 16.00 do 8.00 w sytuacji, gdy pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00. Pracownikowi temu należy zawsze zapewniać co najmniej 11-godzinne odpoczynki dobowe.

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii dopuszczalności pełnienia dyżurów przez pracowników zarządzających zakładem pracy, ich zastępców, głównych księgowych oraz kierowników komórek i jednostek organizacyjnych. Dlatego też osoby takie mogą je świadczyć na takich samych zasadach jak pozostali zatrudnieni w firmie pracownicy (uwzględniając specyfikę dotyczącą czasu pracy kadry kierowniczej).

Dyżur kierownika jednostki a czas pracy

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w stałej gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę oraz na ewentualnym wykonywaniu w tym czasie pracy, dla której dyżur został ustalony.

W czasie dyżuru pracownik pozostaje tylko w gotowości do wykonywania pracy i w zasadzie nie wykonuje żadnych dodatkowych czynności. Dlatego też czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli w czasie dyżuru pracownik nie wykonywał pracy.

Dyżur kierownika jednostki a odpoczynek dobowy

Co do zasady – czas dyżuru, bez względu czy pracownik tylko pozostawał w gotowości do wykonywania pracy, czy też faktycznie ją wykonywał, nie może naruszać prawa pracownika do minimalnego odpoczynku dobowego i gwarantowanego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Przy wyznaczaniu godzin dyżuru należy zatem uwzględnić, iż oprócz godzin pracy, w okresie doby, pracownikowi przysługuje minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Na pełnienie dyżuru pozostaje więc od 5 godzin (w systemie podstawowego czasu pracy) do 1 godziny (w systemie równoważnego czasu pracy). Ponadto pracodawca musi zapewnić dyżurującemu pracownikowi prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Zarządzający zakładem pracy i główny księgowy - odrębne zasady

Mając na uwadze obowiązek zapewnienia minimalnych okresów odpoczynków dobowych, zobowiązani do pełnienia dyżuru w godzinach od 16.00 do 8.00 w dni pracy, mogą być jedynie pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, ich zastępcy oraz główny księgowy. Względem tej grupy pracowników nie istnieje bowiem bezwzględny obowiązek gwarantowania im minimalnych okresów odpoczynków dobowych.

Dyżuru we wskazanych godzinach nie będzie mógł natomiast pełnić kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej, któremu co najmniej 11-godzinne odpoczynki dobowe należy zapewniać zawsze.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta, specjalista w zakresie prawa pracy

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel