Jak wyliczyć wynagrodzenie z przestojem i obniżonym wymiarem czasu pracy

Jak wyliczyć wynagrodzenie z przestojem i obniżonym wymiarem czasu pracy

Z ebooka dowiesz się:

Może być tak, że w związku z „odmrażaniem” działalności zakładu pracy pracownicy przez część miesiąca będą zatrudnieni w ramach przestoju ekonomicznego, a przez kolejną część – wykonywali pracę w obniżonym wymiarze. Jak wtedy ustalić i rozliczyć ich wynagrodzenie? W okresie kryzysu gospodarczego spowodowanego COVID-19 firmy mogą ubiegać się m.in. o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek ubezpieczeniowych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jednak jednym z kilku warunków uzyskania pomocy finansowej na zatrudnienie jest wprowadzenie przez pracodawcę tzw. przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Pobierz bezpłatnego ebooka.

Pobierz bezpłatnie

Zobacz nasze pozostałe ebooki

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel