Większy wymiaru urlopu dla lekarzy jednego z oddziałów szpitalnych a zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Większy wymiaru urlopu dla lekarzy jednego z oddziałów szpitalnych a zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Katarzyna Pietruszyńska

19.10.2016

Kierownik jednego z oddziałów szpitalnych zawnioskował o przyznanie większego wymiaru urlopu wypoczynkowego dla lekarzy zatrudnionych w jego oddziale. Czy możemy zwiększyć lekarzom zatrudnionym w jednej komórce organizacyjnej wymiaru urlopu bez naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu? W regulaminie pracy jest określony kodeksowy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Przyznanie większego wymiaru urlopu tylko niektórym pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy prowadziłoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Wymiar urlopu wypoczynkowego – staż pracy jedynym kryterium

Jedynym kryterium, od którego ustawodawca uzależnił liczbę dni przysługującego pracownikowi urlopu jest staż pracy. Na wymiar urlopu nie ma natomiast wpływu zajmowane stanowisko, czy rodzaj wykonywanej pracy.

Ważne! 

Niektórzy pracownicy na mocy przepisów szczególnych mają jednak prawo do urlopu w większym wymiarze. Dotyczy to m.in. nauczycieli, sędziów i prokuratorów, czy kontrolerów NIK.

 

W przypadku lekarzy przepisy nie przewidują jednak zwiększonego wymiaru urlopu, co oznacza, że tej grupie zawodowej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze określonym w Kodeksie pracy.

Dodatkowy urlopu dla wybranych pracowników a zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Zgodnie z zasadą uprzywilejowania pracownika wyrażoną w art. 18 Kodeksu pracy, pracodawca może ukształtować uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy w sposób korzystniejszy niż przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy. Gdyby więc pracodawca zdecydował o przyznaniu wszystkim zatrudnionym u niego pracownikom prawa do urlopu wypoczynkowego w większym wymiarze niż określony w Kodeksie pracy, to takie działanie nie naruszałoby obowiązujących przepisów.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, zwiększony wymiar urlopu miałby jednak przysługiwać tylko lekarzom zatrudnionym w jednej komórce organizacyjnej szpitala. Takie rozwiązanie prowadziłoby więc do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, m.in. w zakresie warunków zatrudnienia.

Przyznanie większego wymiaru urlopu tylko lekarzom jednego z oddziałów szpitalnych stanowiłoby przejaw dyskryminacji w stosunku do pozostałych pracowników szpitala, którym przysługiwałby urlop w niższym – kodeksowym wymiarze. W konsekwencji działanie takie należałoby uznać za sprzeczne z przepisami.

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Pietruszyńska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel