Urlop wypoczynkowy lekarza pełniącego dyżur

Urlop wypoczynkowy lekarza pełniącego dyżur

Monika Wacikowska

22.06.2015

Urlop wypoczynkowy lekarza pełniącego dyżur udzielany jest w takiej ilości godzin, jaką lekarz przepracowałby zgodnie z obowiązującym go harmonogramem czasu pracy w dniu, w którym korzysta z urlopu, w ramach „normalnej pracy”, nie włączając w to dyżuru.

Urlop wypoczynkowy lekarza tylko na godziny normalnej pracy

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Ustalony grafik lekarza wyglądał następująco - poniedziałek 7.00-14.35, wtorek 7.00-14.35 i dyżur 14.35-7.00, środa - wolne, czwartek 7.00-14.35, piątek 7.00-14.35. Lekarz niespodziewanie poprosił o urlop we wtorek. Czy urlopu zgodnie z grafikiem należy udzielić w ilości 24 godzin, czy w innej?
Jeśli lekarz na dany dzień miał zaplanowaną pracę od 7.00 do 14.35, to jeśli w tym dniu chce skorzystać z urlopu wypoczynkowego, należy mu udzielić 7 godzin i 35 minut takiego urlopu, czyli całego dnia. Jeśli zaś pracownik w takim dniu, oprócz normalnej pracy od 7.00 do 14.35, miał od 14.35 do 7.00 dnia następnego zaplanowany dyżur, to i tak udzielając mu urlopu wypoczynkowego na ten dzień udzielić mu trzeba 7 godzin i 35 minut tego urlopu, czyli tyle, ile godzin „normalnej pracy” miał zaplanowane na ten dzień.

Urlopu wypoczynkowego nie udziela się na czas dyżuru

Lekarze, tak jak pracownicy zatrudniani na podstawie Kodeksu pracy, mają prawo do 20 (jeśli ich staż pracy nie przekracza 10 lat) lub 26 (jeśli ich staż pracy wynosi co najmniej 10 lat) dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego.

Jeśli opierając się na brzmieniu przepisu, zgodnie z którym czas dyżuru jest czasem pracy, należy dojść do wniosku, że na czas dyżuru również trzeba udzielić urlopu wypoczynkowego w wymiarze godzinowym odpowiadającym długości tego dyżuru, to okazałoby się, że pracownik służby zdrowia, mimo że ma prawo do 20 czy 26 dni urlopu, korzystałby z tego urlopu w dużo mniejszym wymiarze niż pozostali pracownicy. Musiałby brać go bowiem nie tylko na normalne harmonogramowo zaplanowane godziny pracy, ale również na czas dyżuru medycznego, który w znaczny sposób wydłuża czas pracy takiego pracownika.

Pracodawca udzielając zatem urlopu wypoczynkowego w dniu, w którym lekarz ma dyżur, udziela go w wymiarze godzinowym odpowiadającym zaplanowanej na ten dzień normalnej pracy, zwalniając jednocześnie pracownika z obowiązku wykonania dyżuru lub przesuwając go na inny termin. Należy jednak pamiętać, żeby łącznie z czasem pracy w danym okresie rozliczeniowym nie przekroczyć przeciętnie 48-godzinnego tygodniowego czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym.

Autorem odpowiedzi jest: 

Monika Wacikowska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel