O Wydawnictwie

24.09.2015

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka jest jednym z liderów rynku publikacji fachowych. Łączna liczba wydawanych tytułów (z zakresu prawa, księgowości, rachunkowości, zarządzania, podatków oraz ubezpieczeń) to blisko 200 segregatorów wymiennokartkowych, książek, newsletterów i eletterów. Na ich sukces rynkowy wpłynęły: praktyczność, profesjonalizm zespołów redakcyjnych oraz przekazywana za ich pomocą przystępna, ekspercka wiedza.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ma ugruntowaną pozycję w obszarze Internetu i usług szkoleniowych. Jest właścicielem m.in. Portalu Kadrowo-Płacowego, Portalu FK oraz realizującej profesjonalne szkolenia Akademii Wiedza i Praktyka.

Od początku działalności wydawnictwo regularnie umacnia swoją pozycję na rynku. Ranking wydawnictw, opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita” w maju 2007 roku, uznał Wydawnictwo Wiedza i Praktyka za drugie co do wielkości wśród wydawców publikacji poradnikowych i siódme w całej branży wydawniczej.

Wśród nagród i wyróżnień przyznanych wydawnictwu są m.in. Gazela Biznesu, „Inwestor w Kapitał Ludzki” oraz wyróżnienie w konkursie „Firma Przyjazna Klientowi". Łączna liczba zatrudnionych to ponad 180 pracowników etatowych, blisko 200 współpracowników i ponad 1000 autorów.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka jest członkiem licznych organizacji i stowarzyszeń, m.in.: Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, Związku Firm Marketingu Bezpośredniego, Izby Wydawców Prasy, Polskiej Izby Książki oraz Konfederacji Pracodawców Prywatnych i Business Centre Club.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
ul. Łotewska 9A
03-918 Warszawa

Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 200 tys. zł. 

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel