ZUS po raz kolejny będzie rozpatrywał złożone już wnioski o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj

ZUS po raz kolejny będzie rozpatrywał złożone już wnioski o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj

31.07.2020

Sejm przyjął i przekazał do Senatu zmiany przepisów, na podstawie których wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy posiadali nadpłatę lub dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem, z urzędu (bez dodatkowego wniosku) zostaną ponownie rozpatrzone przez ZUS. Wnioski te zostaną rozpatrzone, nawet jeśli wcześniej ZUS odmówił zwolnienia z opłacania składek.

Po wejściu w życie przepisów możliwe będzie umorzenie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. Płatnicy, którzy na wskazany w przepisach dzień:

  • zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych – będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 100% składek należnych,
  • zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych – będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 50% składek należnych.

Jeżeli w związku z umorzeniem składek powstanie nadpłata, to zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych składek lub będzie podlegać zwrotowi na wniosek płatnika.

Ważne! 

W związku z planowaną zmianą przepisów, nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (ZUS rozpatrzy sprawę z urzędu – bez ponownego wniosku), ani o zwrot nadpłaty (o zwrot będzie można wystąpić po ustaleniu wysokości umorzenia).

O zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości ZUS poinformuje na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty.  

Redakcja portalu

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel