Kwaterunek w hotelu z legitymacją służbową lub zaświadczeniem pracodawcy

Kwaterunek w hotelu z legitymacją służbową lub zaświadczeniem pracodawcy
Dokument aktualny

Leszek Skupski

28.12.2020

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, poszerzyła listę grup zawodowych, którym w okresie „narodowej kwarantanny” umożliwia się pobyt w hotelach w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Uprawnienie do pobytu musi być poświadczone odpowiednim dokumentem. Sprawdź szczegóły.

Obowiązujące od 28 grudnia br. rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do 17 stycznia 2021 r. ogranicza możliwość świadczenia usług hotelarskich. Usługi te mogą być świadczone m.in.:

 • w hotelach robotniczych i hotelach dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z),

 • dla osób wykonujących zawód medyczny,

 • dla załóg samolotów,

 • dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę,

 • dla kierowców wykonujących transport drogowy,

 • dla członków obsady pociągu oraz pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,

 • dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego,

 • dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych,

 • dla pacjentów i ich opiekunów czekających na uzyskanie świadczenia zdrowotnego,

 • dla funkcjonariuszy służb państwowych.

 • dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego.

W ostatniej chwili, w drodze zmiany przepisów, listę osób uprawnionych uzupełniono m.in. o pracowników przedsiębiorstw realizujących w Polsce projekty inwestycyjne, przebywających czasowo w Polsce gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, pracowników cywilnych wojska i służb, posłów i senatorów, a także cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu.

Osoby kwaterowane w hotelach muszą potwierdzić swoje uprawnienie np. zaświadczeniem o wykonywaniu zawodu medycznego, legitymacją służbową lub odpowiednim dokumentem wystawionym przez pracodawcę.

Podstawa prawna: 
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2353).

Autorem odpowiedzi jest: 

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Autor licznych artykułów z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy i rozliczeń z ZUS. Od 2008 r. redaktor publikacji kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel