COVID-19: Wynagrodzenie pracownika na czas zamknięcia zakładu pracy

COVID-19: Wynagrodzenie pracownika na czas zamknięcia zakładu pracy
Dokument aktualny

Mariusz Pigulski

13.03.2020

W razie zamknięcia zakładu pracy z powodu koronawirusa, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie postojowe. Konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, stanowi natomiast podstawę do wypłaty pracownikowi świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny.

W przypadku, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy albo jego część i nie ma możliwości zlecenia wykonywania pracy zdalnej zastosowanie znajdzie art. 81 § 1 Kodeksu pracy. W myśl tego przepisu, pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje wynagrodzenie postojowe.

Ustalanie wynagrodzenia pracownika

Zamknięcie zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 należy postrzegać jako dokonane z przyczyny dotyczącej zakładu pracy mimo, że jest to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę (podobnie jak odcięcie prądu w mieście w tym również w zakładzie pracy co uniemożliwia pracę, powódź która zalała zakład pracy itp.). Tak wynika z wyjaśnień PIP zamieszczonych na stronie www.pip.gov.pl/, w których dodatkowo podkreślono, że w opisanych okolicznościach należne jest wynagrodzenie:

  • wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną (dotyczy to pracowników wynagradzanych w stałej stawce godzinowej, np. 20 zł za godzinę lub w stałej stawce miesięcznej, np. 4 tys. zł miesięcznie - ci pracownicy także w czasie przestoju otrzymają te stawki wynagrodzenia),

  • jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia (dotyczy to m.in. pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne, tj. wynagrodzenie określone jako stawka za ilość wytworzonych produktów bądź określony procent przychodu/dochodu/zysku).

Świadczenia za czas kwarantanny 

Co ważne, gdy państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to stanowi to podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny. Potwierdził to ZUS w informacji opublikowanej w dniu 5 marca br. na swej stronie internetowej.

Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub bezpośrednio przez ZUS.

Autorem odpowiedzi jest: 

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski

Specjalista w zakresie kadr i płac. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel