PPK: wdrożenie i obowiązki podmiotów zatrudniających - zapraszamy do udziału w konferencji on-line

PPK: wdrożenie i obowiązki podmiotów zatrudniających - zapraszamy do udziału w konferencji on-line

25.06.2019

Od 1 lipca 2019 r. pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób, a następnie – w półrocznych odstępach czasu – kolejne grupy podmiotów zatrudniających będą zobowiązane do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Dowiedz się, jak w praktyce będzie funkcjonował system PPK. Poznaj etapy wdrożenia i praktyczne aspekty związane z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych w swojej firmie.

W dniu 25 czerwca 2019 r. zapraszamy do udziału w konferencji on-line:
„Pracownicze plany kapitałowe
– wdrożenie i obowiązki podmiotów zatrudniających”

Materiały konferencyjne:

SZKOLENIE ON-LINE

Szkolenie prowadzi:
dr Antoni Kolek
 – prezes zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

Część 1: Pracownicze formy oszczędzania na emeryturę. PPK a PPE
Obejrzyj wystąpienie >>

W ramach pierwszej części szkolenia on-line dowiesz się m.in.:

 • W jaki sposób zorganizowany jest w Polsce system emerytalny (III filary)?
 • Na czym polega oszczędzanie w ramach IKE i IKZE?
 • Dlaczego funkcjonowanie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) może mieć dla pracodawcy istotne znaczenie w kontekście obowiązku tworzenia PPK?
 • Jak wygląda system finansowania składek na PPE?
 • Jakie są podmioty objęte świadczeniem oraz uczestnicy w ramach PPE i PPK (porównanie)?
 • Ile wynoszą zasilenia (składki oraz wpłaty) odpowiednio w ramach PPE i PPK?
 • Na jakich zasadach uczestnik może zrezygnować z udziału w PPE lub PPK?
 • Jakiego rodzaju umowy trzeba zawrzeć w ramach systemu PPE i PPK?
 • Jakie są zasady inwestowania środków oraz koszty w ramach każdego z tych systemów?

Część 2: Obowiązki pracodawcy związane z tworzeniem PPK
Obejrzyj wystąpienie >>

W ramach drugiej części szkolenia on-line dowiesz się m.in.:

 • W jakich terminach przepisy o PPK zaczną być stosowane do poszczególnych pracodawców?
 • Kogo należy uwzględnić w liczbie zatrudnionych, od której zależy termin utworzenia PPK?
 • Czy do liczby zatrudnionych należy wliczyć np. pracowników po 70. roku życia?
 • Od kiedy powstaje obowiązek uiszczania wpłat na PPK (na przykładzie podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób)?
 • Z którymi organizacjami związkowymi pracodawca powinien przeprowadzić konsultację wyboru instytucji finansowej?
 • Jakie terminy zawarcia umów o zarządzanie i o prowadzenie PPK obowiązują dla poszczególnych grup podmiotów zatrudniających?
 • Na rzecz których pracowników pracodawca ma obowiązek zawarcia umów o prowadzenie PPK?
 • Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy wobec pracownika, który złożył oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat na pracowniczy plan kapitałowy?

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Obowiązek tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe już wkrótce staną się główną częścią systemu oszczędzania, a zgromadzone środki posłużą zarówno przedsiębiorcom jako kapitał na inwestycje, jak i uczestnikom, którzy dzięki gromadzeniu środków zyskają dodatkowe źródło dochodu po 60. roku życia. Jednak, aby tak się stało, najpierw to pracodawcy powinni wywiązać się z ustawowych obowiązków.
Przejdź do artykułu >>

Przesłanki i procedura wyboru instytucji finansowej

Procedura wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK nie została szczegółowo uregulowana w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawodawca zdecydował się jedynie wskazać, że podmiot zatrudniający podejmuje decyzje o wyborze instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową albo z wyłonioną do tego celu reprezentacją pracowników, jak też wskazał kryteria wyboru instytucji finansowej zarządzającej danym PPK. 
Przejdź do artykułu >>

Zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych pracodawcy tworzący PPK będą mieli obowiązek zawierania dwóch umów tj.:
1) umowy o zarządzanie PPK – jest to umowa zawarta między podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku,
2) umowy o prowadzenie PPK – to umowa zawarta w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej przez podmiot zatrudniający z instytucją finansową. 
Przejdź do artykułu >>

Naliczanie i rozliczanie wpłat do PPK

Pracownik, pracodawca, państwo – PPK są pierwszym w Polsce programem długoterminowego oszczędzania, który – zgodnie z ustawą o PPK – będzie współfinansowany przez trzy podmioty. Głównym źródłem finansowania PPK stanie się comiesięczne wpłacanie środków przez pracowników i pracodawców. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma wpłatę powitalną i dopłaty roczne ze środków publicznych (finansowane z Funduszu Pracy).
Przejdź do artykułu >>

Obowiązki zgłoszeniowe i informacyjne podmiotu zatrudniającego

Niezależenie od terminu rozpoczęcia stosowania przepisów ustawy o PPK każdy podmiot zatrudniający będzie obowiązany do prawidłowej obsługi pracowniczych planów kapitałowych.
Przejdź do artykułu >>

Sankcje w PPK

W ustawie o PPK zostało przewidzianych wiele sankcji, w szczególności dla pracodawców, którzy nie będą przestrzegali terminów i obowiązków wnikających z tworzenia i prowadzenia PPK.
Przejdź do artykułu >>

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel