Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Poniedziałek, 27 kwietnia 2015
» Kadry»Rozwiązanie stosunku pracy»Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z pracownikiem przechodzącym na emeryturę, gdy przebywa on na zwolnieniu lekarskim

Katarzyna Wrońska-Zblewska 22 września 2014
Pytanie:  Pracownik złożył pracodawcy pismo z informacją o zamiarze przejścia na emeryturę, podając konkretny termin planowanego zakończenia stosunku pracy (za kilka miesięcy). W chwili obecnej pracownik korzysta z długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Czy jego wcześniejsze podanie jest nadal obowiązujące i czy można będzie rozwiązać z pracownikiem umowę za porozumieniem stron w czasie gdy on będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim?

Porozumienie zmieniające czy aneks do umowy o pracę?

Izabela Nowacka 31 sierpnia 2012
Pytanie: Osoba pracuje na stanowisku „X” z pensją „Y”. Osoba ta w ramach rekrutacji wewnętrznej przechodzi do działu, gdzie płacą mniej od 24 września br. W związku z tym, że zmieni się jej wynagrodzenie na niższe trzeba zastosować wypowiedzenie zmieniające z zachowaniem jej okresu wypowiedzenia czyli miesiąca. Kiedy wypowiedzieć umowę, aby to się wszystko udało dokonać od 24 września br.? Okres wypowiedzenia to pełny miesiąc więc dając wypowiedzenie w sierpniu zakończy się ono z końcem września, nie konkretnie 24 września br. Czy zatem można w wypowiedzeniu określić datę, że będzie ono skuteczne na 24 września br. i strony tak postanawiają? Czy może lepiej będzie spisać aneks na zasadzie porozumienia i tam to wszystko uwzględnić?
więcej »

Zmiana trybu rozwiązania umowy w okresie wypowiedzenia na porozumienie stron a obowiązek przechowywania oświadczenia o wypowiedzeniu w aktach osobowych pracownika

Katarzyna Pietruszyńska 21 kwietnia 2010
Pytanie: Pracownik wypowiedział umowę o pracę. Złożył wypowiedzenie na piśmie, które zostało wpięte do akt. Okres wypowiedzenia pracownika to 3 miesiące. Po miesiącu pracownik z pracodawcą doszli do porozumienia i podpisali porozumienie stron, że rozstają się w danym dniu. Czy należy zatem usunąć z akt to wcześniejsze wypowiedzenie umowy ze strony pracownika? Czy też te dwa dokumenty powinny być przechowywane w teczce pracownika?Czy powinno się przechowywać w teczce wszystkie dokumenty, które złożył pracownik, nawet jeżeli zmienił zdanie, np. zmiana numeru konta itp.?
więcej »

Wniosek pracownicy o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a konieczność wyrażenia zgody przez pracodawcę

Anna Martuszewicz 28 lipca 2009
Pytanie: Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony przesłała pismo - rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z informacją, że chciałaby rozwiązać umowę 15 lipca 2009 r. Normalnie 1-miesięczny okres wypowiedzenia w jej przypadku biegłby od 1 sierpnia 2009 r. Pracownica podpisała umowę o odpowiedzialności materialnej za kasę biura i otrzymała niedawno zaliczkę w wysokości 300 zł. Niestety, równocześnie z informacją o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron otrzymałam też zwolnienie L-4. Jak mam w tej chwili postąpić? Informować ją, że zgadzam się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? Byłoby mi to na rękę, ale nie wiem, czy na L-4 nie będzie dłużej niż do 15 lipca 2009 r. Czy mam w ogóle obowiązek ustosunkowania się do jej prośby w konkretnym czasie?
więcej »

Błędne przeświadczenie co do trybu rozwiązania umowy a możliwość wycofania się ze złożonego oświadczenia woli

Małgorzata Lenarczyk-Brachet 18 marca 2009
Pytanie: Czy mogę wycofać się z rozwiązania umowy za porozumieniem stron, podpisałam pismo nie czytając, myśląc, że jest to wypowiedzenie umowy o pracę?
więcej »

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z inicjatywy pracownika a obowiązek wypłaty odprawy

Anna Zajączkowska 27 lutego 2009
Pytanie: Pracownik wystąpił do pracodawcy o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (bez wypowiedzenia). Pracodawca przychylił się do prośby pracownika. Czy zwalniając pracownika na zasadzie ww. należy pracownikowi wypłacić odprawę?
więcej »

Podstawa prawna i tryb rozwiązania stosunku pracy zawartego na podstawie powołania

Bartosz Miszewski 24 września 2008
Pytanie: Skarbnik gminy 14 maja 2008 r. wystąpiła do wójta gminy o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2008 r. w związku z przejściem na emeryturę. Wójt wyraziła zgodę. Na sesji 25 sierpnia 2008 r. będzie podjęta uchwała Rady Gminy o jej odwołaniu ze stanowiska z dniem 31 sierpnia 2008 r. (uchwała z 1990 r. Rady Gminy jest jedyną podstawą nawiązania stosunku pracy). Radca prawny sugeruje art.70 kp (ale który paragraf)? Co mam wpisać w pkt 3a świadectwa pracy?
więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w związku z przejściem pracownika na emeryturę w czasie choroby pracownika

Ewa Dziem 7 sierpnia 2008
Pytanie: Czy pracodawca powinien rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę 31 lipca br. na podstawie wcześniej zawartego porozumienia stron, w związku z chęcią przejścia pracownika na emeryturę, jeżeli pracownik ten zachorował 21 lipca br. i chorobowe może trwać kilka miesięcy?
więcej »

Koszty pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron

Monika Wacikowska 16 lipca 2008
Pytanie: Pracownica, zatrudniona od 1 maja 1998 r. na pełny etat, korzysta obecnie z urlopu wychowawczego do 30 czerwca 2008 r.; złożyła wniosek o rozwiązanie umowy na zasadzie porozumienia stron z 1 lipca 2008 r. Czy pracodawca (zatrudniający 2 osoby) będzie ponosił jeszcze dodatkowe koszty wynikające z rozwiązania stosunku pracy?
więcej »

Wniosek pracownika o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a zmiana trybu rozwiązania i możliwość cofnięcia złożonego podania

Anna Zajączkowska 19 czerwca 2008
Pracownik 6 maja 2008 r. złożył podanie o zwolnienie na zasadzie porozumienia stron. Pracodawca odmówił jednak takiego sposobu rozwiązania stosunku pracy i wyraził zgodę na zwolnienie w trybie ustawowym, czyli 3-miesięczne wypowiedzenie. Pracownik po paru dniach zdecydował się na wycofanie swojego podania. Czy pracownik może wycofać podanie o zwolnienie bez zgody pracodawcy?
więcej »

Oferta rozwiązania umowy za porozumieniem stron a brak zgody pracodawcy na termin ustania stosunku pracy

Monika Jurkiewicz 10 marca 2008
Pracownik złożył podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron 31 stycznia. Pracownik dostał odpowiedź ustną, że na razie nie może być rozwiązana z nim umowa w tym trybie, ale taka możliwość będzie na koniec lutego albo w marcu. Czy pracownik musi pisać nowe podanie (jeżeli będzie zgoda na 28 lutego)? Czy pracownik powinien dostać z kadr pisemną, na razie negatywną, odpowiedź?
więcej »

Rozwiązanie umowy na zastępstwo za dorozumianym porozumieniem stron

Tomasz Gawin 20 września 2007
Pracownik otrzymał w marcu umowę na zastępstwo bez ustalonej daty kończącej tę umowę. 6 września pracodawca wręczył mu świadectwo pracy z datą 24 sierpnia. Następnie podpisano kolejną umowę na zastępstwo z datą zakończenia przewidzianą na 24 grudnia 2007 r. Czy postępowanie pracodawcy jest prawidłowe i czy pracownik powinien podpisać świadectwo pracy i odebrać kolejną umowę o pracę?
więcej »

Termin rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron

Katarzyna Michalska 5 września 2007
Pracownik zatrudniony jest od 2 kwietnia 2007 r. W okresie zatrudnienia od 1 do 3 sierpnia 2007 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. 6 sierpnia 2007 r. napisał podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jaki termin rozwiązania umowy o pracę wpisać na świadectwie pracy?
więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w dniu wolnym od pracy, przypadającym w pierwszym dniu miesiąca

Roman Skubisz 5 września 2007
Pracownica złożyła wniosek o rozwiązanie umowy na czas określony, zgodnie z art. 30 pkt. 1 Kodeksu pracy - za porozumieniem stron ze skutkiem na 1 września 2007 r. Pracodawca wyraził zgodę. Czy 1 września to ostatni dzień pracy (sobota), czy też należy uznać, że pracownica pracowała do 31 sierpnia 2007 r.? Jaka data powinna znaleźć się w świadectwie pracy? A jeśli to ma być 1 września 2007 r., to czy za ten 1 dzień należy wypłacić wynagrodzenie, mimo że pracownica nie pracowała? Jeżeli datą ma być 1 września 2007 r. traktowany jako dzień pracy, to czy urlop należy naliczyć za cały wrzesień i wypłacić ekwiwalent?
więcej »

Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Iwona Jaroszewska-Ignatowska 4 kwietnia 2007
Nasz pracownik był zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony - przepracował 5 lat. Przysługuje mu 26 dni urlopu. 28 lutego rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę za porozumieniem stron, z miesięcznym okresem wypowiedzenia (do 30 marca). Czy należy mu się odszkodowanie z racji skróconego okresu wypowiedzenia albo ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jeżeli w tym roku wykorzystał już 8 dni urlopu?
więcej »

Zmuszanie pracownika do podpisania porozumienia stron

Janusz Stacki 27 marca 2007
Czy można dawać pracownikowi do wyboru rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron lub inny sposób rozwiązania umowy? Szef nalega, aby umowy były rozwiązywane właśnie w ten pierwszy sposób, ale pracownicy nie zawsze chcą się na to zgodzić. Jak zatem rozwiązać umowę za porozumieniem stron, żeby wszystko było zgodnie z prawem?
więcej »

Zmuszanie pracownika do podpisania porozumienia stron

Janusz Stacki 27 marca 2007
Czy można dawać pracownikowi do wyboru rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron lub inny sposób rozwiązania umowy? Szef nalega, aby umowy były rozwiązywane właśnie w ten pierwszy sposób, ale pracownicy nie zawsze chcą się na to zgodzić. Jak zatem rozwiązać umowę za porozumieniem stron, żeby wszystko było zgodnie z prawem?
więcej »

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w trakcie choroby pracownika

Jakub Ziarno 14 marca 2007
Pracownik długo choruje. Czy w trakcie zwolnienia lekarskiego (L-4) można rozwiązać z nim umowę o pracę za porozumieniem stron?
więcej »

Forma rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Jakub Ziarno 31 stycznia 2007
W jaki sposób można prawidłowo rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron. W szczególności, jakie przygotować pisma, czy dokonać konsultacji ze związkiem zawodowym, czy zachować okres wypowiedzenia, czy podać przyczynę rozwiązania umowy?
więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a prawo pracownika do zasiłku dla bezrobotnych

Tomasz Jankowski 22 listopada 2007
Pytanie: Jeżeli zwalniamy pracownika na zasadzie porozumienia stron, to czy ta osoba na bezrobociu będzie się kwalifikować do otrzymania zasiłku? Na świadectwie pracy podana przyczyna zwolnienia to za porozumieniem stron.
więcej »
(Wersja archiwalna)

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.