Jak rozwiązać umowę z długo chorującym pracownikiem? Zwolnienie z art. 53 kp

Jak rozwiązać umowę z długo chorującym pracownikiem? Zwolnienie z art. 53 kp

Z ebooka dowiesz się:

Pracodawcy nie wolno wypowiedzieć umowy o pracę w czasie nieobecności pracownika w pracy spowodowanej chorobą, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zgodnie z art. 53 Kodeksu pracy, ochrona ustaje dopiero wówczas, gdy choroba trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Pobierz bezpłatnego e-booka

Pobierz bezpłatnie

Zobacz nasze pozostałe ebooki

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel