Nasze usługi

Rekrutacja

Rekrutacja

Opracujemy i zrealizujemy plan dotarcia za pomocą odpowiednich metod (ogłoszenia, poszukiwania bezpośrednie, baza danych, biznesowe media społecznościowe i inne portale internetowe) do kandydatów spełniających wstępnie wymagania dotyczące stanowiska objętego rekrutacją a następnie wybierzemy kandydatów najpełniej odpowiadających Państwa potrzebom, pozostawiając Państwu jedynie ostateczny wybór najlepszego kandydata.

Korzyści
 • dobór odpowiednich metod rekrutacji,
 • oszczędność czasu i większa efektywność rekrutacji,
 • ocena kompetencji kandydatów przez doświadczonego konsultanta,
 • gwarancja ponownej realizacji rekrutacji gdyby pierwszy wybrany kandydat nie spełniał oczekiwań.
Potrzebuję więcej informacji

Assessment Center

Assessment Center

Opracujemy wspólnie z Państwem profil kompetencyjny stanowiska, którego dotyczy AC. Dobierzemy i opracujemy odpowiednie narzędzia diagnostyczne (zadania symulacyjne, wywiad kompetencyjny, testy i kwestionariusze) badające zdefiniowane kompetencje; przeprowadzimy badanie wskazanych przez Państwa osób z użyciem przygotowanych narzędzi; opracujemy i przedstawimy Państwu szczegółowy raport na temat każdego z uczestników badania, udzielimy informacji zwrotnej każdemu z uczestników badania oraz jego przełożonym.

Korzyści
 • diagnoza kompetencji determinujących sukces na określonym stanowisku,
 • dobór i zastosowanie adekwatnych i zróżnicowanych narzędzi badających zdefiniowane kompetencje,
 • maksymalne zobiektywizowanie oceny prowadzonej przez bezstronnych, zewnętrznych konsultantów,
 • jednoczesna ocena kompetencji kilku uczestników badania.
Potrzebuję więcej informacji

Outplacement (program wsparcia zmiany zawodowej)

Outplacement (program wsparcia zmiany zawodowej)

Program adresowany jest do pracowników zwalnianych przez firmę. Przeprowadzimy wspólnie z uczestnikiem programu szczegółową analizę doświadczeń i kompetecji zawodowych uczestnika oraz analizę rynku pracy pod kątem tych doświadczeń i kompetencji. Opracujemy optymalny plan działań na rynku pracy ukierunkowany na znalezienie nowej pracy. Stworzymy profesjonalne dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny), nauczymy uczestnika skutecznie korzystać z biznesowych mediów społecznościowych.

Korzyści
 • zminimalizowanie negatywnych skutków zwolnienia dla zwalnianych pracowników,
 • poprawa atmosfery w firmie, podtrzymanie motywacji i zaangażowania ,
 • budowanie na rynku pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy.
Potrzebuję więcej informacji

Jesteś zainteresowany usługą?

 • Napisz do nas [email protected] lub zadzwoń 0/660 404 163
 • Przedstaw sprawę naszym ekspertom
 • Wyślemy Ci wycenę usługi - za darmo i bez zobowiązań

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel