Rekompensata nadgodzin pracowników samorządowych

Rekompensata nadgodzin pracowników samorządowych

Dariusz Dwojewski

26.01.2016

Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych może nastąpić według wyboru pracownika: albo w formie czasu wolnego, albo wynagrodzenia. Czas wolny przysługuje w takim samym wymiarze, co liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, a przy rekompensacie pieniężnej nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Czas pracy w niedzielę rozlicza się u pracowników samorządowych według reguł kodeksowych.

Praca w godzinach nadliczbowych pracownika samorządowego

Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Praca w godzinach nadliczbowych w piątek i sobotę

Należy rozróżnić rekompensatę za godziny nadliczbowe wypracowane w piątek i sobotę od pracy w niedzielę. Za godziny wypracowane w piątek i sobotę należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie lub udzielić czasu wolnego w odpowiednim wymiarze. Czas wolny może być udzielony również po upływie okresu rozliczeniowego, jeżeli będzie łączył się z urlopem wypoczynkowym. Jeżeli pracownik zażąda wypłaty wynagrodzenia, należy pamiętać, że pracownikom samorządowym nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (pismo z 25 czerwca 2009 r. Główny Inspektorat Pracy Departament Prawny GPP-433-4560-42/09/PE/RP).

Praca w godzinach nadliczbowych w niedzielę

Jeżeli natomiast chodzi o rozliczenie pracy wykonywanej w niedzielę, to z uwagi na brak odrębnej regulacji w przepisach o pracownikach samorządowych należy w tym zakresie stosować Kodeks pracy. Pracownikowi, który pracował w niedzielę lub święto, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

  • w zamian za pracę w niedzielę w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,

  • w zamian za pracę w święto w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli wykorzystanie dnia wolnego nie jest możliwe, pracownik ma prawo do dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

Za pracę w niedzielę pracownik powinien więc otrzymać inny dzień wolny w ciągu 6 dni, a jeśli nie będzie to możliwe, wynagrodzenie ze 100% dodatkiem.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Dwojewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel