Pracownik samorządowy bez limitu godzin ponadwymiarowych w umowie

Pracownik samorządowy bez limitu godzin ponadwymiarowych w umowie

Joanna Suchanowska

23.06.2015

Przepisy Kodeksu pracy zobowiązują, aby w przypadku zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy określić w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie będzie uprawniać do dodatku jak za nadgodziny. Obowiązek ten nie dotyczy jednak pracowników samorządowych, którym nie określa się w umowie o pracę limitu godzin ponadwymiarowych.

Pracownik samorządowy - odrębne zasady dotyczące pracy nadliczbowej

Ogólne zasady dotyczące pracy nadliczbowej nie mogą być stosowane do pracowników samorządowych. Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje bowiem, według jego wyboru:

  • wynagrodzenie bez dodatku albo

  • czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że na wniosek pracownika, może on być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Pracownik samorządowy nie ma zatem prawa do dodatków za pracę nadliczbową. Dlatego też należy przyjąć, że tym bardziej nie ma prawa do dodatków za pracę ponadwymiarową, lecz nieprzekraczającą norm czasu pracy. Potwierdza to również stanowisko inspekcji pracy. A skoro tak, to nie ma potrzeby wpisywania mu w umowie limitu godzin płatnych jak nadliczbowe.

Główny Inspektorat Pracy o ustaleniu limitu godzin ponadwymiarowych dla pracowników samorządowych: Z uwagi na brak możliwości wypłacania dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników samorządowych nie ma możliwości ustalenia limitów, powyżej których przysługiwałby taki dodatek (stanowisko Departamentu Prawnego GIP z 25 czerwca 2009 r., GPP-433-4560-42/09/PE/RP).

Pracownik samorządowy - za godziny ponadwymiarowe tylko wynagrodzenie

Pracownicy samorządowi zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy za pracę wykraczającą ponad ich dobowy wymiar czasu pracy będą otrzymywać normalne wynagrodzenie za każdą godzinę takiej pracy. Z kolei za pracę w godzinach nadliczbowych będą mogli otrzymać bądź wynagrodzenie, bądź czas wolny w tym samym wymiarze.

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi 4 godziny dziennie, jednego dnia został zobowiązany do pozostania w pracy po godzinach w celu usunięcia awarii systemu komputerowego. Tego dnia wykonywał pracę od godziny 8.00 do 18.00, czyli przez 10 godzin. Jego czas pracy w tym dniu rozlicza się następująco:

1. Pierwsze 4 godziny (od 8.00 do 12.00) pracy zaliczane są do dobowego wymiaru czasu pracy tego pracownika, przysługuje więc za nie zwykłe wynagrodzenie
2. Kolejne 4 godziny (od 12.00 do 16.00) stanowią pracę w godzinach ponadwymiarowych, za którą pracownik powinien otrzymać normalne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy; w tym przypadku pracownik nie może żądać w zamian udzielenia czasu wolnego – ponieważ nie są to godziny ponadwymiarowe niebędące nadgodzinami
3. Ostatnie 2 godziny (od 16.00 do 18.00) to praca w godzinach nadliczbowych, za którą pracownik może żądać albo wynagrodzenia, albo czasu wolnego od pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel