Kwoty przychodów dodatkowych a zmniejszenia emerytury lub renty

01.12.2018

Prawie każdy emeryt lub rencista, który po przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego kontynuuje pracę zarobkową lub też rozpoczął wykonywanie takiej pracy, musi się liczyć z tym, że osiągane przez niego zarobki mogą wpłynąć na zawieszenie prawa do świadczenia lub zmniejszenie jego wysokości. Prawo do pobierania świadczenia w pełnej lub zmniejszonej wysokości, bądź też zawieszenie prawa do emerytury lub renty uzależnione jest od tego, czy zostaną przekroczone dopuszczalne kwoty przychodu. Dopuszczalne kwoty przychodu określone są wskaźnikiem 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dopuszczalne kwoty przychodu ogłasza Prezes ZUS w terminie do 14. dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Tak więc progi zarobkowe zmieniają się w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Zwolnieni z podlegania zawieszalności są emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny.

Od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

Przychód

Kwota

- przychód niezmniejszający świadczenia (równowartość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2016 r.)

do 3.206,20 zł

- przychód zmniejszający świadczenia (powyżej 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2016 r.)

powyżej 3.206,20 zł do 5.954,30 zł

- przychód zawieszający wypłatę świadczenia (powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2016 r.)

powyżej 5.954,30 zł

 

Podstawa prawna: 
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel